RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hotové balení výrobků

Hotová balení (či balení připravená předem) a jejich obsah musí mít v označení uvedenou hmotnost obsahu nebo objem, a to jednotným způsobem, s přihlédnutím k některým metrologickým podmínkám.

AKT

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Označení hotových balení * a výrobků v hotovém balení * musí obsahovat řadu informací týkajících se spotřebitele.

Tyto výrobky v hotovém balení jsou určeny k prodeji o stálé váze nebo objemu, které byly předem zvoleny výrobcem. Váha nebo objem musí být:

  • rovny či vyšší než 5 gramů či mililitrů pro ta nejmenší balení;
  • nižší nebo rovny 10 kilogramům či 10 litrům pro ta největší balení.

Připojování označení „e“

Výrobky v hotovém balení mohou být označeny malým písmenem „e“ vysokým alespoň 3 mm, kterým balírna nebo dovozce zaručuje, že dané hotové balení splňuje požadavky této směrnice co do kvality a metrologických kontrol (příloha I, bod 5 a příloha II).

Písmeno musí být umístěno ve stejném zorném poli jako údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu.

Zápis hmotnosti obsahu či objemu

Pro kapalné výrobky musí označení obsahovat objem a pro ostatní výrobky hmotnost obsahu.

Kromě toho musí značení výrobku v hotovém balení pro komerční použití obsahovat údaje o hmotnosti obsahu a objemu, nebo musí být v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v zemi určení v případě, že se tyto údaje v jednotlivých členských státech liší.

Členské státy nemohou zakázat ani omezit uvádění na trh balení, která splňují požadavky a kontroly směrnice o uvádění objemu nebo hmotnosti obsahu a použitých metrologických metodách.

Klíčové pojmy aktu
  • Hotové balení: kombinace výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek hotově zabalen.
  • Výrobek v hotovém balení: výrobek je hotově zabalen, pokud je umístěn do jakéhokoliv druhu obalu bez nepřítomnosti kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou hodnotu a nelze je změnit, aniž by obal byl buď otevřen, nebo podroben zjevné úpravě.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 76/211/EHS

23. 1. 1976

22. 7. 1977

Úř. věst. L 46 ze dne 21. 2. 1976

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 78/891/EHS

29. 9. 1978

1. 1. 1980

Úř. věst. L 311 ze dne 4. 11. 1978

Směrnice 2007/45/ES

11. 10. 2007

11. 10. 2008

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Postupné změny a opravy směrnice 76/211/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úřední věstník L 304 ze dne 22.11.2011).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268 ze dne 18.10.2003).

Poslední aktualizace: 18.03.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky