RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Menţiuni nutriţionale şi de sănătate

Prezentul regulament stabileşte pentru prima dată norme în vederea armonizării utilizării menţiunilor nutriţionale şi de sănătate la nivel european. Aceste menţiuni făcute în etichetarea şi prezentarea produselor alimentare sau în publicitatea acestora vor trebui să fie clare, precise şi bazate pe dovezi acceptate de toată comunitatea ştiinţifică.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Menţiunile nutriţionale şi de sănătate de tipul „FĂRĂ ADAOS DE ZAHARURI”, „FĂRĂ GRĂSIMI”, „FĂRĂ MATERII GRASE”, „Calciul este necesar pentru creşterea sănătoasă a oaselor copiilor” etc. sunt armonizate la nivel european în vederea garantării funcţionării pieţei interne, asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat al protecţiei consumatorilor.

Menţiunile nutriţionale şi de sănătate vizate

Prezentul regulament se aplică menţiunilor nutriţionale şi de sănătate formulate:

  • în cadrul comunicărilor comerciale (etichetare, prezentare sau campaniile publicitare);
  • în cadrul mărcilor comerciale şi al altor nume comerciale care pot fi interpretate ca menţiuni nutriţionale sau de sănătate.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, menţiunilor prezente pe produsele alimentare destinate consumatorului final, inclusiv pe produsele destinate aprovizionării restaurantelor, spitalelor, cantinelor şi altor entităţi.

Protecţia consumatorului

Legislaţia privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate protejează consumatorul prin interzicerea informaţiilor care:

  • sunt false, ambigue sau înşelătoare, (de exemplu, care atribuie produselor alimentare proprietăţi medicinale, în mod eronat sau fără dovezi ştiinţifice);
  • conduc la îndoieli privind siguranţa şi conformitatea nutriţională a altor produse alimentare;
  • încurajează sau tolerează consumul în exces al unui produs alimentar;
  • afirmă sau sugerează, direct sau indirect, faptul că o alimentaţie echilibrată şi variată nu poate să asigure în general cantităţile corespunzătoare de nutrienţi;
  • se referă la modificări ale funcţiilor organismului care ar putea induce temeri consumatorului.

Declaraţia nutriţională obligatorie

Etichetarea nutriţională a produselor pentru care se face o menţiune nutriţională şi/sau de sănătate este obligatorie, cu excepţia publicităţii generice.

Declaraţia nutriţională obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare, cuprinde următoarele informaţii:

  • valoarea energetică; şi
  • cantitatea de grăsimi, zaharuri, proteine şi sare.

Începând de la 13 decembrie 2016, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 va stabili obligativitatea etichetării nutriţionale, indiferent dacă produsul alimentar poartă sau nu menţiuni nutriţionale sau de sănătate.

Condiţii generale de utilizare

Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • s-a dovedit că prezenţa, absenţa sau conţinutul redus al unui nutrient sau al unei alte substanţe care face obiectul unei menţiuni are un efect nutriţional sau fiziologic benefic, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate;
  • nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea se găseşte în produsul final într-o cantitate care va produce efectul nutriţional sau fiziologic indicat;
  • nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea se găseşte într-o formă care îi permite organismului să o utilizeze;
  • condiţiile specifice de utilizare trebuie respectate, de exemplu, substanţa activă (cum ar fi vitaminele, fibrele etc.) trebuie să fie prezentă în produsul final în cantităţi suficiente pentru a produce efectele benefice.

Băuturile care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum nu poartă menţiuni de sănătate, cu excepţia celor care se referă la reducerea nivelului de alcool sau la reducerea conţinutului energetic al unei băuturi alcoolice.

Condiţii specifice de utilizare

Sunt autorizate numai menţiunile nutriţionale incluse în anexa acestui regulament. Menţiunile nutriţionale comparative sunt posibile în cazul produselor alimentare din aceeaşi categorie. În plus, dacă menţiunea face referire la reducerea valorii energetice sau a conţinutului de nutrienţi, reducerea trebuie să fie de cel puţin 30 % (25 % în cazul sării) în raport cu un produs similar. Menţiunile de sănătate se supun unor condiţii specifice. Ele nu sunt permise decât dacă următoarele informaţii sunt incluse pe etichetele, în prezentarea şi publicitatea care fac obiectul menţiunilor:

  • o menţiune care indică importanţa unei alimentaţii variate şi echilibrate şi a unui stil de viaţă sănătos;
  • cantitatea de produs alimentar şi modelul de consum solicitat pentru a obţine efectul benefic menţionat;
  • o menţiune adresată persoanelor care ar trebui să evite utilizarea substanţei în cauză;
  • un avertisment adecvat pentru produsele care sunt susceptibile de a prezenta un risc în ceea ce priveşte sănătatea în cazul în care sunt consumate în exces.

Prezentul regulament interzice toate menţiunile de sănătate care fac referire la ritmul („slăbiţi 3 kg într-o săptămână”) sau la cantitatea de greutate pierdută („slăbiţi 3 kg”), dar şi cele care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă un anumit tip de aliment, cele care fac trimitere la recomandări ale unui singur doctor sau personal medico-sanitar şi ale altor asociaţii, altele decât asociaţiile medicale naţionale şi organismele filantropice active în domeniul sănătăţii şi menţiunile care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă produsul alimentar.

În conformitate cu Regulamentul privind etichetarea produselor alimentare, orice referire la proprietăţi de prevenire, de tratament sau de vindecare a unei boli umane este interzisă. Cu toate acestea, regulamentul autorizează menţiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire, până la aprobarea cererii de autorizare.

Cererea de autorizare

În vederea autorizării unei noi menţiuni de sănătate sau a modificării listei existente, producătorul depune cererea sa la autoritatea naţională competentă care o transmite către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA). În baza avizului EFSA, Comisia va decide asupra utilizării acesteia.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

JO L 404 din 30.12.2006

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 107/2008

4.3.2008

-

JO L 39 din 13.2.2008

Regulamentul (CE) nr. 109/2008

4.3.2008

-

JO L 39 din 13.2.2008

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

JO L 304 din 22.11.2011

Regulamentul (UE) nr. 1047/2012

29.11.2012

-

JO L 310 din 9.11.2012

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor [Jurnalul Oficial L 136 din 25.5.2012].

Regulamentul (CE) nr. 353/2008 al Comisiei din 18 aprilie 2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate prevăzute în articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial L 109 din 19.4.2008].
Modificat prin:
Regulamentul (CE) nr. 1169/2009 [Jurnalul Oficial L 314 din 1.12.2009].
Regulamentul prevede condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea întocmirii dosarului de cerere a autorizării menţiunii de sănătate. Fiecare cerere de autorizare face obiectul unei singure menţiuni de sănătate. Cererea include o propunere de formulare a menţiunii şi a condiţiilor sale de utilizare, precum şi datele ştiinţifice care o demonstrează.

Ultima actualizare: 01.02.2013

Consultaţi şi

  • Site-ul Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori, Registrul de menţiuni nutriţionale şi de sănătate (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii