RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások

Ez a rendelet elsőként állapít meg olyan szabályokat, amelyek célja a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatának európai szintű összehangolása. A jövőben az élelmiszerek címkézésén, megjelenítésén vagy reklámjában szereplő ilyen állításoknak egyértelműnek és pontosnak kell lenniük, valamint a tudományos közösség egésze által elfogadott bizonyított tényeken kell alapulniuk.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó, „HOZZÁADOTT CUKROT NEM TARTALMAZ”, „ZSÍRMENTES”, „A kalcium fontos a gyermekek egészséges növekedéséhez és csontfejlődéséhez” stb. típusú állítások európai szinten harmonizáltak a belső piac működésének garantálása, ugyanakkor a megfelelő szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások

Ez a rendelet valamennyi, a következő helyen megjelenő tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításra vonatkozik:

 • kereskedelmi kommunikáció (címkézés, kiszerelés és reklámkampányok);
 • védjegyek és egyéb márkanevek, amelyek tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításnak tekinthetők.

A rendelet valamennyi, a végső fogyasztóknak szánt élelmiszertípuson, beleértve az éttermekhez, kórházakhoz, étkezdékhez stb. eljutó élelmiszereken található állításra vonatkozik.

Fogyasztóvédelem

A tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó jogszabályok minden olyan információ betiltásával védik a fogyasztót, amelyek:

 • pontatlanok, nehezen érthetők vagy megtévesztők (pl. amelyek jogtalanul vagy tudományos bizonyíték nélkül gyógyhatást tulajdonítanak az élelmiszernek);
 • kétséget ébresztenek más élelmiszerek biztonságos voltának vagy táplálkozásra való alkalmasságának tekintetében;
 • egy élelmiszer túlzott mértékű fogyasztását ösztönzik vagy helyeslik;
 • egy élelmiszer fogyasztására csábítanak, azt kijelentve, illetve közvetve vagy közvetlenül azt sugallva, hogy a kiegyensúlyozott étrend nem tartalmazza az összes szükséges tápanyagot;
 • kísérletet tesznek a fogyasztóban félelmet kelteni a testi funkciók megváltozásának megemlítésével.

Kötelező tápértékjelölés

Amennyiben a terméken a tápanyag-összetételre és/vagy az egészségre vonatkozó állítás szerepel – az általános reklám kivételével –, kötelező a tápértékjelölés.

A kötelező tápértékjelölés az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK irányelv rendelkezései értelmében a következő információkat tartalmazza:

 • energiatartalom; és
 • zsír-, szénhidrát-, cukor-, fehérje- és sótartalom.

2016. december 13-tól az 1169/2011/EU rendelet az élelmiszeren feltüntetett, tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítástól függetlenül kötelezővé teszi a tápértékjelölést.

A használat általános feltételei

A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításoknak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

 • az állítás tárgyát képező tápanyag vagy egyéb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége bizonyítottan kedvező táplálkozási vagy élettani hatással bír;
 • az állítás tárgyát képező tápanyag vagy egyéb anyag elegendő mennyiségben van jelen ahhoz, hogy elérje az állításnak megfelelő táplálkozási vagy élettani hatást;
 • az állítás tárgyát képező tápanyag vagy anyag azonnal fogyasztható formában van;
 • a felhasználás konkrét feltételeit tiszteletben kell tartani, pl. az aktív összetevőnek (mint a vitaminok, rostok stb.) a kedvező hatás kiváltásához elegendő mennyiségben kell jelen lennie az élelmiszerben.

A tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állítások nem szerepelhetnek az 1,2% térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italokon, kivéve azokat állításokat, amelyek egy alkoholos ital csökkentett alkoholtartalmára vagy csökkentett energiatartalmára vonatkoznak.

A használat konkrét feltételei

Kizárólag a rendelet mellékletében felsorolt tápanyag-összetételre vonatkozó állítások engedélyezettek. Az összehasonlító jellegű tápanyag-összetételre vonatkozó állítások csak az azonos csoportba tartozó élelmiszerek esetében engedélyezettek. Ezenfelül, amennyiben az állítás csökkent energiatartalomra vagy tápanyagtartalomra vonatkozik, a csökkenés mértékének egy hasonló termékkel összehasonlítva legalább 30%-nak (só esetében 25%-nak) kell lennie.. Az egészségre vonatkozó állításokra különös követelmények vonatkoznak. A címkézésen, a kiszerelésen vagy a reklámjukban a következő kötelező információknak kell szerepelniük:

 • a változatos és kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód jelentőségére vonatkozó kijelentés;
 • az állításban megfogalmazott kedvező hatás eléréséhez szükséges élelmiszer-mennyiség és fogyasztási minta;
 • figyelmeztetés azok számára, akiknek kerülniük kell az élelmiszer fogyasztását;
 • figyelmeztetés a túlzott fogyasztás egészségügyi kockázataira.

Ez a rendelet megtiltja valamennyi olyan egészségre vonatkozó állítás használatát, amely a súlycsökkenés ütemére („fogyjon 3 kilót egy hét alatt”) vagy mértékére („fogyjon 3 kilót”) utal, ugyanakkor azt sugallja, hogy egy adott élelmiszertípus fogyasztásának mellőzése káros lehet az egészségre, vagy amely egyes orvosok vagy egészségügyi szakemberek, valamint a nemzeti orvosi egyesületeken vagy egészségügyi jótékonysági intézményeken kívül más, az egészségügyben működő egyesületek ajánlásaira hivatkozik, valamint azoknak az állításoknak a használatát, amelyek azt sugallják, hogy az élelmiszer fogyasztásának mellőzése hatással lehet az egészségre.

Az élelmiszerek címkézéséről szóló irányelv értelmében tilos az emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságok említése. A rendelet ugyanakkor engedélyezi a betegségek veszélyének csökkentésére vonatkozó állításokat, amennyiben azt az engedélyező hatóság jóváhagyta.

Engedélyezés iránti kérelem

Egészségre vonatkozó új állítás engedélyezése vagy egy meglévő lista módosítása érdekében a gyártó a kérelmét az adott tagállamban nyújtja be, amely továbbítja azt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA). Az EFSA véleménye alapján a használatról szóló döntést a Bizottság hozza meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1924/2006/EK rendelet

2007.1.19.

2007.7.1.

HL L 404., 2006.12.30.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

107/2008/EK rendelet

2008.3.4.

HL L 39., 2008.2.13.

109/2008/EK rendelet

2008.3.4.

HL L 39., 2008.2.13.

1169/2011/EU rendelet

2011.12.12.

HL L 304., 2011.11.22.

1047/2012/EU rendelet

2012.11.29.

HL L 310., 2012.11.9.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról [Hivatalos Lap L 136., 2012.5.25.].

A Bizottság 353/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 109., 2008.4.19.].
Módosító jogszabályok:
1169/2009/EK rendelet [Hivatalos Lap L 314., 2009.12.1.].
A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni az egészségre vonatkozó állítás engedélyezése iránti kérelem benyújtásához. Valamennyi engedélyezés iránti kérelem csak egy egészségre vonatkozó állítást tartalmazhat. A kérelemnek tartalmaznia kell az állítás megfogalmazására és a használat konkrét feltételeire vonatkozó javaslatot, valamint az azt igazoló tudományos adatokat.

Utolsó frissítés: 01.02.2013

Lásd még

 • Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság honlapja, az egészségre vonatkozó állítások nyilvántartása (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére