RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει για πρώτη φορά κανόνες με στόχο την εναρμόνιση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο εξής, αυτό το είδος των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην επισήμανση και την παρουσίαση ή τη διαφήμιση των τροφίμων πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και βασισμένοι σε τεκμήρια αποδεκτά από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας τύπου «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΑ», «ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ», «Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την φυσιολογική ανάπτυξη των οστών των παιδιών», κλπ, εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα μία υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών.

Οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που εμπίπτουν στον κανονισμό

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας συμπεριλαμβάνοντας:

 • τις ανακοινώσεις εμπορικού χαρακτήρα (επισήμανση, παρουσίαση και διαφημιστικές εκστρατείες)·
 • τα εμπορικά σήματα και τις λοιπές εμπορικές ονομασίες που δύνανται να εκληφθούν ως ισχυρισμοί διατροφής ή υγείας.

Εφαρμόζεται στους ισχυρισμούς διατροφής που αναφέρονται σε κάθε τύπο τροφίμου προοριζόμενου για τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που προορίζονται για τον εφοδιασμό εστιατορίων, νοσοκομείων, κυλικείων και λοιπών παρόμοιων μονάδων.

Προστασία του καταναλωτή

Η νομοθεσία περί των ισχυρισμών διατροφής και υγείας προστατεύει τον καταναλωτή απαγορεύοντας κάθε πληροφορία που:

 • είναι ανακριβής, δυσνόητη ή παραπλανητική (π.χ. που αποδίδει στο τρόφιμο, ψευδώς ή χωρίς τούτο να έχει αποδειχθεί επιστημονικά, φαρμακευτικές ιδιότητες)·
 • δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια ή τη θρεπτική επάρκεια των άλλων τροφίμων·
 • ενθαρρύνει ή εμφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου·
 • παρακινεί στην κατανάλωση ενός τροφίμου διαβεβαιώνοντας ή αφήνοντας να εννοηθεί άμεσα ή έμμεσα ότι μια ισορροπημένη διατροφή δεν παρέχει όλα τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία·
 • αποπειράται να τρομάξει τον καταναλωτή αναφερόμενη σε μεταβολές των σωματικών λειτουργιών.

Υποχρεωτική διατροφική δήλωση

Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων για τα οποία διατυπώνεται ισχυρισμός διατροφής και/ή υγείας είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένης της γενικής διαφήμισης.

Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ σχετικά με τη διατροφική επισήμανση των τροφίμων, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • την ενεργειακή αξία· και
 • την ποσότητα λιπαρών, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού.

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2016, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 θα καταστήσει υποχρεωτική τη διατροφική επισήμανση, είτε το τρόφιμό φέρει είτε όχι ισχυρισμούς διατροφής ή υγείας.

Γενικοί όροι χρήσης

Οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • η παρουσία, η απουσία ή η μειωμένη περιεκτικότητα της θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός έχει ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα, επιστημονικά αποδεδειγμένο·
 • η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός περιέχεται σε ποσότητα που θα επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός·
 • η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός είναι σε μορφή που μπορεί να καταναλωθεί άμεσα·
 • πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί όροι χρήσης, για παράδειγμα η ενεργός ουσία (π.χ. βιταμίνες, ίνες κ.λπ.) πρέπει να υπάρχει σε επαρκή ποσότητα στο τρόφιμο ώστε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.

Οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας απαγορεύονται για τα οινοπνευματώδη ποτά περιεκτικότητας άνω του 1,2 % αλκοόλ κατ’ όγκον, με εξαίρεση εκείνους που αναφέρονται στη μείωση της περιεκτικότητας σε αλκοόλ ή στη μείωση του θρεπτικού περιεχομένου ενός οινοπνευματώδους ποτού.

Ειδικοί όροι χρήσης

Επιτρέπονται μόνο οι ισχυρισμοί διατροφής που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Οι συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής είναι δυνατοί μεταξύ τροφίμων της ίδιας κατηγορίας. Εξάλλου, εάν ο ισχυρισμός αφορά μείωση της διαθέσιμης ενεργειακής αξίας ή της περιεκτικότητας σε θρεπτικές ουσίες, αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε μείωση τουλάχιστον 30 % (25 % για το αλάτι) σε σχέση με παρόμοιο προϊόν.

Οι ισχυρισμοί υγείας υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις. Η επισήμανση, η παρουσίαση ή η διαφήμισή τους πρέπει να παρέχουν ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες:

 • δήλωση που να επισημαίνει τη σπουδαιότητα μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής·
 • την ποσότητα του τροφίμου και τον τρόπο κατανάλωσης που εξασφαλίζει το προβαλλόμενο όφελος·
 • δήλωση προς τα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν την ουσία αυτή·
 • προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης.

Ο παρών κανονισμός απαγορεύει κάθε ισχυρισμό περί υγείας που αναφέρεται στο ρυθμό («χάστε 3 κιλά σε μία εβδομάδα») ή το μέγεθος της απώλειας βάρους («χάστε 3 κιλά»), καθώς και εκείνους που υποδεικνύουν ότι είναι βλαβερή για την υγεία η μη κατανάλωση ορισμένου τύπου τροφίμου, τις αναφορές σε συγκεκριμένο γιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας, σε φορείς άλλους από τις εθνικές ιατρικές οργανώσεις και φιλανθρωπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και ισχυρισμούς που παραπέμπουν στη σκέψη ότι η αποχή από την κατανάλωση του προϊόντος θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για την υγεία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την επισήμανση των τροφίμων απαγορεύεται κάθε αναφορά σε ιδιότητες σχετικές με θεραπεία, θεραπευτική αγωγή και πρόληψη ανθρώπινης νόσου. Ο κανονισμός επιτρέπει, αντιθέτως, τους ισχυρισμούς σχετικά με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μιας νόσου, εφόσον εγκριθεί η αίτηση χορήγησης έγκρισης.

Αίτηση χορήγησης έγκρισης

Για να εγκριθεί ένας νέος ισχυρισμός υγείας ή να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κατάλογος, ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτησή του στο αρμόδιο κράτος μέλος, που τη διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT). Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ, λαμβάνεται από την Επιτροπή απόφαση σχετικά με τη χρήση του ισχυρισμού.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006

19.1.2007

1.7. 2007

ΕΕ L 404 της 30.12.2006

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 107/2008

4.3.2008

-

ΕΕ L 39 της 13.2.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/2008

4.3.2008

-

ΕΕ L 39 της 13.2.2008

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

12.12.2011

-

ΕΕ L 304 της 22.11.2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2012

29.11.2012

-

ΕΕ L 310 της 9.11.2012

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2012, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών [Επίσημη Εφημερίδα L 136 της 25.5.2012].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 353/2008 της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών υγείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 109 της 19.4.2008].
Τροποποιήθηκε από:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2009 [Επίσημη Εφημερίδα L 314 της 1.12.2009]
Ο κανονισμός προβλέπει τους όρους που πρέπει να τηρούνται για τη συγκρότηση ενός φακέλου αίτησης έγκρισης ισχυρισμών υγείας. Κάθε αίτηση έγκρισης μπορεί να αναφέρεται μόνο σε έναν ισχυρισμό υγείας. Περιλαμβάνει μια πρόταση διατύπωσης του ισχυρισμού και των ειδικών όρων χρήσης του καθώς και τα επιστημονικά στοιχεία που επιτρέπουν την αιτιολόγησή του.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.02.2013

βλέπε και

 • Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών, μητρώο ισχυρισμών διατροφής και υγείας (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας