RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Koffein och kinin (fram till 2014)

Europeiska unionen (EU) förstärker märkningskraven gentemot konsumenter när det gäller drycker med en hög halt av koffein. Dessutom ska koffein och kinin som används som aromämne vid tillverkning eller tillredning av ett livsmedel anges i ingredienslistan under respektive beteckning.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2002/67/EG av den 18 juli 2002 om märkning av livsmedel som innehåller kinin och livsmedel som innehåller koffein.

SAMMANFATTNING

Genom direktivet får konsumenterna tillgång till noggrannare uppgifter om förekomsten av kinin eller koffein i ett livsmedel.

Drycker med hög halt av koffein

Märkning av drycker med en koffeinhalt som överskrider 150 milligram koffein per liter ska vara märkta ”hög koffeinhalt”, följt av mängden koffein uttryckt i milligram per 100 milliliter. Denna märkning ska anges i samma synfält som dryckens beteckning.

Dessa bestämmelser gäller drycker som är avsedda att konsumeras utan vidare beredning eller efter rekonstituering av en koncentrerad eller torkad produkt. Drycker baserade på kaffe, te eller på kaffe- eller teextrakt och vars beteckning innehåller uttrycket ”kaffe” eller ”te”, berörs inte av direktivet.

Koffein eller kinin som används som aromämnen

Kinin eller koffein som används som aromämnen vid tillverkning eller beredning av ett livsmedel ska anges i ingrediensförteckningen under sin särskilda beteckning omedelbart efter uttrycket ”arom”.

Bakgrund

Direktivet ersätts av förordning (EU) nr 1169/2011 om konsumentinformation på livsmedel från och med den 13 december 2014.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/67/EG

8.8.2002

30.6.2003

EUT L 191, 19.7.2002

Senast ändrat den 07.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början