RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cafeïne en kinine (tot 2014)

In de Europese Unie (EU) gelden strenge voorschriften inzake consumentenvoorlichting voor dranken die een hoog cafeïnegehalte hebben. Indien kinine en cafeïne daarentegen als aroma worden gebruikt in de vervaardiging of de bereiding van levensmiddelen, moeten deze stoffen met hun specifieke naam in de lijst van ingrediënten worden vermeld.

BESLUIT

Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten.

SAMENVATTING

Dankzij deze richtlijn krijgt de consument duidelijk en nauwkeurige informatie over de aanwezigheid van kinine of cafeïne in levensmiddelen.

Dranken met een hoog cafeïnegehalte

Het etiket van dranken met een cafeïnegehalte van meer dan 150 milligram per liter moet de vermelding “hoog cafeïnegehalte” bevatten, gevolgd door de hoeveelheid cafeïne uitgedrukt in milligram per 100 milliliter. Deze vermelding moet in hetzelfde gezichtsveld als de naam van de drank afgedrukt worden.

Deze voorschriften zijn van toepassing op verbruiksklare dranken alsook op dranken die bereid worden op basis van een geconcentreerd of gedehytrateerd product. Zij gelden evenwel niet voor dranken op basis van koffie of thee dan wel koffie- of thee-extract, waarvan de verkoopbenaming het woord “koffie” of “thee” bevat.

Cafeïne en kinine als aroma in levensmiddelen

Indien bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel kinine en cafeïne als aroma worden gebruikt, dienen deze stoffen met hun specifieke naam te worden vermeld in de lijst van ingrediënten, direct voorafgegaan door de term “aroma”.

Context

Deze richtlijn wordt vanaf 13 december 2014 vervangen door Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2002/67/EG

8.8.2002

30.6.2003

PB L 191 van 19.7.2002

Laatste wijziging: 07.02.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven