RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Koffein og kinin (indtil 2014)

Den Europæiske Union (EU) udvider forbrugeroplysningspligten for drikkevarer med højt indhold af koffein. I øvrigt skal kinin og koffein, der indgår som aromastof i fremstilling eller forarbejdning af levnedsmidler fremgå af ingredienslisten med den specifikke betegnelse.

DOKUMENT

Kommissionens direktiv 2002/67/EF af 18. juli 2002 om mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein.

RESUMÉ

Dette direktiv gør det muligt for forbrugerne at få mere præcise oplysninger om indhold af kinin og koffein i levnedsmidler.

Drikkevarer med højt koffeinindhold

Mærkningen af drikkevarer med et koffeinindhold på over 150 milligram koffein pr. liter skal indeholde oplysningen ”Højt koffeinindhold” efterfulgt at koffeinindholdet angivet i mg/100 ml. Oplysningen skal fremgå af mærkningen i samme synsfelt som drikkevarens salgsbetegnelse.

Bestemmelsen gælder for drikkevarer, der er bestemt til forbrug uden yderligere forarbejdning eller tilberedning end rekonstituering af et koncentreret eller tørret produkt. Den finder ikke anvendelse på drikkevarer fremstillet af kaffe, te, kaffeekstrakt eller teekstrakt, hvis salgsbetegnelsen indeholder ordet ”kaffe” eller ”te”.

Koffein og kinin anvendt som levnedsmiddelaroma

Kinin og/eller koffein, der anvendes som aroma ved fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel, skal angives ved deres specifikke navn i ingredienslisten lige efter ordet ”aroma”.

Kontekst

Dette direktiv erstattes af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne fra den 13. december 2014.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/67/EF

8.8.2002

30.6.2003

EUT L 191 af 19.7.2002

Seneste ajourføring: 07.02.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top