RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Näringsvärdesdeklaration (fram till 2014)

Näringsdeklarationen har harmonierats inom hela Europeiska unionen. Den är frivillig men blir obligatorisk när ett näringspåstående förekommer i märkningen eller i reklamen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I direktivet behandlas näringsvärdesdeklaration * för livsmedel avsedda för den slutlige konsumenten och för storkök (restauranger, sjukhus, personalrestauranger etc.).

Direktivet gäller inte för naturliga mineralvatten eller vatten som är avsett som livsmedel eller som kosttillskott.

Näringsvärdesdeklarationen är frivillig men blir obligatorisk om något näringspåstående förekommer i märkningen, i presentationen eller i reklamen.

De enda näringspåståenden som är tillåtna är de som rör energivärde i de näringsämnen i kategorierna proteiner, kolhydrater, fetter, fibrer, natrium, vitaminer och mineraler som räknas upp i bilagan till direktivet samt de ämnen som tillhör en av kategorierna för dessa näringsämnen eller som är en del av dessa.

Den information som ges i näringsvärdesdeklarationen ingår i grupp 1 eller 2 enligt följande ordning:

 • Grupp 1:
  1. energivärde;
  2. o mängden proteiner, kolhydrater och fetter.
 • Grupp 2:
  1. Energivärde;
  2. o mängden proteiner, kolhydrater, sockerarter, fetter, mättade fettsyror, kostfibrer och natrium.

Om näringspåståendet berör sockerarter, mättade fettsyror, kostfibrer eller natrium, ska informationen i grupp 2 ges.

Energivärdet och näringsämnenas andelar eller beståndsdelar ska anges i siffror med särskilda mätenheter. Uppgifterna ska anges per 100 g eller per 100 ml. De kan dessutom även anges per förpackning eller per portion. Information om vitaminer och mineralämnen måste också anges i procent av rekommenderat dagligt intag (RDI) och får också anges i grafisk form.

Näringsvärdesdeklarationen kan även omfatta mängd stärkelse, sockeralkoholer, enkelomättade fettsyror, fleromättade fettsyror, kolesterol och mineralsalter eller vitaminer som specificeras i bilagan till direktivet.

Alla dessa uppgifter ska visas samlat på ett ställe med tydliga och outplånliga tecken på väl synlig plats och anges på ett språk som köparen lätt förstår. Medlemsstaterna får inte fastställa krav som är mer långtgående än de som anges i detta direktiv om näringsvärdesdeklaration.

När det gäller andra livsmedel än färdigförpackade som säljs till den slutliga konsumenten eller till storkök, samt livsmedel som på köparens begäran förpackas vid försäljningstillfället eller som färdigförpackas för omedelbar försäljning, får omfattningen av den information som finns i näringsvärdesdeklarationen och sättet för hur informationen meddelas beslutas genom nationella bestämmelser tills gemenskapsåtgärder eventuellt har beslutats enligt det förfarande som anges i direktivet.

Kommittéförfarande

Kommissionen ska biträdas av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Bakgrund

Direktivet ersätts från och med den 13 december 2014 av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Denna förordning slår ihop detta direktiv och direktiv 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel.

De nya kraven som är avsedda att höja nivån på informationen och ge ett ökat skydd för konsumenter i EU fastställer skyldigheten att innefatta en näringsvärdesdeklaration i märkningen av livsmedel. Näringsvärdesdeklarationen ska innehålla följande uppgifter:

 • näringsvärdet;
 • mängden näringsämnen som ingår i livsmedlet: fetter, mättade fettsyror, kolhydrater samt en särskild omnämning för socker och salt.
Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Näringsvärdesdeklaration: All information som framgår av märkningen och som avser energivärdet och följande näringsämnen: proteiner, kolhydrater, fetter, kostfibrer, natrium, vitaminer och mineralämnen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 90/496/EEG

1.10.1990

-

EGT L 276, 6.10.1990

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/120/EG

9.1.2004

31.7.2004

EUT L 333, 20.12.2003

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Direktiv 2008/100/EG

18.11.2008

31.10.2009

EUT L 285, 29.10.2008

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 90/496/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 02.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början