RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ravintoarvomerkinnät (vuoteen 2014)

Ravintoarvomerkintöjä on yhdenmukaistettu kautta Euroopan unionin. Merkinnät ovat vapaaehtoisia, mutta niistä tulee pakollisia silloin, jos pakkauksessa tai mainonnassa esitetään ravitsemuksellinen väite.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi koskee kuluttajille ja suurtalouksien ateriapalveluille (esimerkiksi ravintoloille, sairaaloille ja työmaaruokaloille) tarkoitettujen elintarvikkeiden ravintoarvomerkintöjä *.

Direktiiviä ei sovelleta luonnon kivennäisvesiin eikä muihin juomavesiin, eikä myöskään ravintoainevalmisteisiin.

Ravintoarvomerkinnät ovat vapaaehtoisia, mutta niistä tulee pakollisia silloin, jos pakkauksessa, esillepanossa tai mainonnassa esitetään ravitsemuksellinen väite.

Sallittuja ovat ainoastaan energia-arvoa ja ravintoaineita (proteiineja, hiilihydraatteja, rasvoja, ravintokuituja, natriumia sekä direktiivin liitteessä lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita) koskevat ravitsemukselliset väitteet sekä niihin aineisiin liittyvät väitteet, jotka kuuluvat kyseisiin ravintoaineryhmiin tai ovat osana niissä.

Ravintoarvomerkinnöissä olevat tiedot kuuluvat joko ryhmään 1 tai 2 seuraavassa järjestyksessä:

 • Ryhmä 1:
  1. energiasisältö
  2. proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen määrät.
 • Ryhmä 2:
  1. energiasisältö
  2. proteiinien, hiilihydraattien, sokerien, rasvojen, tyydyttyneiden rasvahappojen, ravintokuitujen ja natriumin määrät.

Kun ravitsemuksellinen väite koskee sokeria, tyydyttyneitä rasvahappoja, ravintokuituja tai natriumia, on annettava ryhmään 2 kuuluvat tiedot.

Energiasisältö ja ravintoaineiden osuudet on ilmoitettava numeroin käyttämällä määrättyjä mittayksiköitä. Tiedot on ilmoitettava 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti. Lisäksi ne voidaan ilmoittaa pakkausta tai annosta kohti. Tiedot vitamiineista ja kivennäisaineista on ilmoitettava myös prosentteina suositeltavasta päiväannoksesta (RDA), joka voidaan ilmoittaa myös graafisesti.

Ravintoarvomerkintöihin voidaan lisäksi sisällyttää tärkkelyksen, polyolien, monotyydyttymättömien rasvahappojen, polytyydyttymättömien rasvahappojen, kolesterolin ja direktiivin liitteessä lueteltujen kivennäisaineiden tai vitamiinien määrät.

Kyseiset tiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena helposti havaittavassa paikassa, luettavilla ja pysyvillä merkeillä sekä kielellä, jota kuluttajan on helppo ymmärtää. Jäsenvaltiot pidättyvät säätämästä ravintoarvomerkinnöistä yksityiskohtaisempia vaatimuksia kuin tässä direktiivissä jo säädetään.

Kuluttajalle tai suurtalouksille myytävien pakkaamattomien elintarvikkeiden ja myyntihetkellä pakattavien elintarvikkeiden osalta ravintoarvomerkinnöissä tarkoitetun tiedon laajuus ja esitystapa voidaan vahvistaa kansallisin säännöksin tai määräyksin, kunnes yhteisön säännökset annetaan direktiivissä säädettyä menettelyä noudattaen.

Komiteamenettely

Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

Taustaa

Direktiivi 90/496/ETY korvataan 13. päivästä joulukuuta 2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetulla asetuksella (EU) N:o 1169/2011. Asetuksella yhdistetään kyseinen direktiivi ja myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskeva direktiivi 2000/13/EY.

Eurooppalaisille kuluttajille suunnatun tiedottamisen ja kuluttajansuojan tason parantamiseen tarkoitettujen uusien vaatimusten mukaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on oltava ravintoarvoilmoitus. Ravintoarvoilmoituksessa on mainittava seuraavat seikat:

 • energiasisältö
 • tiettyjen elintarvikkeen koostumukseen kuuluvien ravintoaineiden määrä, rasvat, tyydyttyneet rasvahapot, hiilihydraatit sekä erityisesti sokeri ja suola.
Keskeiset termit
 • Ravintoarvomerkinnät: kaikki pakkauksessa oleva tieto, joka koskee energiasisältöä ja seuraavia ravintoaineita: proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, ravintokuidut, natrium, vitamiinit ja kivennäisaineet.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 90/496/ETY

1.10.1990

-

EYVL L 276, 6.10.1990

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2003/120/EY

9.1.2004

31.7.2004

EUVL L 333, 20.12.2003

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Direktiivi 2008/100/EY

18.11.2008

31.10.2009

EUVL L 285, 29.10.2008

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Neuvoston direktiiviin 90/496/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 02.02.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun