RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Märkning och förpackning av produkter

Konsumenter

Märkningen av livsmedelsprodukter ska garantera att konsumenterna får uttömmande information om produkternas innehåll och sammansättning. Syftet är att skydda konsumenternas hälsa och intressen. Annan information kan upplysa om särdrag hos produkten, som ursprung eller produktionsmetod. Vissa livsmedel omfattas av särskilda bestämmelser. Några sådana exempel är genetiskt modifierade organismer, allergiframkallande livsmedel, livsmedel för spädbarn och olika drycker. Märkningen av vissa icke-livsmedelsprodukter måste också innehålla särskilda uppgifter. Detta ska garantera en säker användning och ge konsumenterna möjlighet att göra väl underbyggda val. Förpackning av livsmedelsprodukter ska uppfylla kriterierna för tillverkning för att förhindra förorening av livsmedel.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början