RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Termékek energiafogyasztása: Tájékoztatás és címkézés (2011 júliusától)

A termékek energiafogyasztásának címkézésével kapcsolatos korábbi irányelv kizárólag a háztartási gépekre vonatkozott. Az Európai Bizottság a továbbiakban kiterjeszti ennek az irányelvnek a hatályát az energiával kapcsolatos, az energiafogyasztásra jelentős közvetett vagy közvetlen hatással bíró termékre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve (2010. május 19.) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 153., 2010.6.18.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az energiával kapcsolatos termékek * energiafogyasztására vonatkozó címkézése és a fogyasztók tájékoztatása kereteit teremti meg.

Az érintett termékek

Ez az irányelv azokra a termékekre alkalmazandó, amelyek használatuk során közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek az energiafogyasztásra vagy más potenciális erőforrásra. Nem alkalmazandó az alábbiakra:

 • a használt termékekre;
 • bármilyen személy- vagy áruszállítási eszközre;
 • a termékeken elhelyezett adattáblára.

A tájékoztatás jellege

A szállítók olyan termékeket hozhatnak forgalomba, amelyeket a termék elektromos vagy más energia fogyasztásával kapcsolatos tájékoztatást nyújtó címkével láttak el.

A szállítóknak az alábbiakat tartalmazó műszaki dokumentációt is rendelkezésre kell bocsátaniuk:

 • a termék általános leírása;
 • az elvégzett tervezési számítások eredményei;
 • vizsgálati jelentések;
 • a hasonló modellek azonosítását lehetővé tevő hivatkozások.

A műszaki dokumentációnak öt évig elérhetőnek kell lennie.

A szállítóknak a címkéket és a termékismertetőt ingyenesen kell a kereskedők rendelkezésére bocsátaniuk.

A kereskedőknek a címkéket jól látható és olvasható módon kell elhelyezniük a terméken.

A távértékesítés feltételei

Bizonyos helyzetekben, különösen csomagküldő kereskedelem illetve katalógus útján, vagy pedig az interneten keresztül történő vásárlás esetén a végfelhasználó a vásárlás előtt nem látja a terméket. Ugyanakkor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak köszönhetően, amelyek meghatározzák, hogyan kell feltüntetni vagy a végfelhasználó rendelkezésére bocsátani a címkét vagy az adatlapot, a lehetséges végfelhasználónak hozzá kell jutnia a termékkel kapcsolatos információkhoz.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok funkciója

Egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak többek között az alábbiakat kell meghatároznia:

 • a termék meghatározása;
 • a mérési szabványok és módszerek;
 • a műszaki dokumentáció részletei;
 • a címke megjelenése és tartalma. A címkén található termékbesorolás A-tól G-ig terjed. A legenergiahatékonyabb osztály az A+++. Egy maximum hét színből álló színskála is használatos: a legmagasabb osztály színkódja minden esetben a sötétzöld;
 • a címke rögzítésének helye;
 • az energetikai besorolás érvényességi ideje.

Amennyiben valamely terméket egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus szabályoz, az ajánlatkérő hatóságoknak, amelyek a 2004/18/EK irányelv értelmében építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket kötnek, olyan termékeket kell beszerezniük, amelyek megfelelnek a legmagasabb teljesítményi szintekkel rendelkezés kritériumainak (amelyeket „energiahatékonysági osztályokkal” fejeznek ki). Ezek a kritériumok az alábbiak:

 • a termékeknek nagyfokú energiamegtakarítást kell lehetővé tenniük;
 • a piacon hozzáférhető egyenértékű termékeknek jelentős eltérést kell mutatniuk a vonatkozó teljesítményszintek tekintetében;
 • a Bizottság figyelembe veszi a releváns uniós jogszabályokat és önszabályozást.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus figyelembe veszi a környezetbarát paramétereket.

Az Európai Bizottság a 2010. június 19-én kezdődő ötéves időszakon át jogosult felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem vonja vissza ezt a felhatalmazást, akkor ez a jogosultság automatikusan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra. Ez a két intézmény a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben kifogást is emelhet.

Átmeneti rendelkezések

Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2011. július 20-tól kell alkalmazniuk. Ez az irányelv 2011. július 21-től hatályon kívül helyezi a 92/75/EGK irányelvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Energiával kapcsolatos termék: minden olyan termék, amely használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, és amelyet az Unióban forgalomba hoznak és/vagy használatba vesznek, beleértve a jelen irányelv hatálya alá tartozó, azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő alkatrészeket is, amelyeket a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba és/vagy vesznek használatba, és amelyek környezetvédelmi teljesítményét önállóan lehet értékelni.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.6.19.

2011.6.20.

HL L 153., 2010.6.18.

Utolsó frissítés: 21.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére