RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Proiectarea ecologică a aparatelor consumatoare de energie

Obiectivul acestei directive este protejarea mediului prin reducerea impactului produselor consumatoare de energie asupra mediului.

ACT

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte cerinţele în materie de proiectare ecologică * aplicabile produselor cu impact energetic * în Uniunea Europeană.

Directiva nu se aplică pentru mijloacele de transport de pasageri sau de mărfuri.

Parametri de proiectare ecologică pentru produse

Parametrii de proiectare ecologică depind de diferitele faze ale ciclului de viaţă al produsului:

 • alegerea şi utilizarea materiei prime;
 • fabricare;
 • ambalare, transport şi distribuţie;
 • instalare şi întreţinere;
 • utilizare;
 • sfârşitul vieţii.

Pentru fiecare fază, se evaluează următoarele caracteristici ale produsului:

 • consumul prevăzut de materiale, energie şi alte resurse;
 • emisiile anticipate, în aer, apă sau sol;
 • poluarea anticipată (cum ar fi zgomotul, vibraţiile, radiaţiile, câmpurile electromagnetice);
 • generarea de deşeuri prevăzută;
 • posibilitatea de refolosire, reciclare şi recuperare a materialelor şi/sau a energiei, luând în considerare Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Introducerea pe piaţă şi marcajul CE

Orice produs care face obiectul măsurilor de punere în aplicare * trebuie să poarte marcajul CE înainte de a fi introdus pe piaţă.

Supravegherea pieţei se asigură de către autorităţile responsabile, desemnate de statele membre, a căror sarcină este:

 • să verifice conformitatea produselor;
 • să solicite părţilor în cauză să furnizeze toate informaţiile necesare;
 • să ia mostre de produse şi să le supună verificărilor de conformitate.

Libera circulaţie

Statele membre nu au dreptul să restrângă introducerea pe piaţă a unui produs care se conformează cerinţelor de proiectare ecologică.

Dacă produsul nu corespunde cerinţelor de proiectare ecologică, statele membre trebuie să ia măsurile adecvate, care pot merge până la interzicerea introducerii pe piaţă a produsului. În acest caz, statul membru în cauză trebuie să informeze Comisia despre intenţiile sale, dacă neconformitatea este cauzată de:

 • neîndeplinirea cerinţelor din măsura de punere în aplicare relevantă;
 • aplicarea incorectă a standardelor armonizate;
 • lacunele din standardele armonizate.

Evaluarea conformităţii

Înainte de a fi introdus pe piaţă, orice produs trebuie supus unei evaluări a conformităţii privind toate cerinţele de proiectare ecologică.

După introducerea pe piaţă a produsului, fabricantul sau reprezentantul său păstrează toate documentele privind evaluarea conformităţii efectuate pentru a facilita inspecţia din partea statelor membre, care ar putea avea loc într-un interval de zece ani de la data la care a fost fabricat produsul.

Prezumţia de conformitate

Se presupune că produsele care poartă eticheta ecologică comunitară (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) sunt conforme cu cerinţele în materie de proiectare ecologică prevăzute în măsura de punere în aplicare relevantă. Comisia are puterea, de asemenea, de a stabili că alte etichete ecologice sunt echivalente cu eticheta ecologică comunitară.

Standarde armonizate

În cazul în care standardele armonizate nu îndeplinesc pe deplin dispoziţiile acestei directive, statul membru respectiv sau Comisia informează în acest sens Comitetul permanent înfiinţat prin directiva privind procedurile de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice. Comitetul va emite un aviz de care Comisia ţine seama.

Întreprinderi mici şi mijlocii

Comisia are posibilitatea de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi întreprinderile foarte mici, să integreze cerinţele legate de mediu, în special eficienţa energetică, atunci când îşi proiectează produsele.

Informaţii pentru consumator

Fabricanţii trebuie să poată furniza consumatorilor informaţiile despre rolul pe care îl pot avea în utilizarea durabilă a produsului respectiv, precum şi despre profilul ecologic al produsului şi despre avantajele proiectării ecologice.

Această directivă abrogă Directiva 2005/32/CE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Context

Există încă prea multe neconcordanţe între statele membre în materie de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic, ceea ce poate crea bariere în calea bunei funcţionări a pieţei interne. Prin urmare, această directivă încearcă să îmbunătăţească armonizarea legislaţiilor naţionale în acest domeniu, extinzând totodată domeniul său de aplicare la totalitatea produselor consumatoare de energie.

Termeni-cheie ai actului
 • Proiectare ecologică: integrarea caracteristicilor de mediu în proiectarea unui produs, în scopul îmbunătăţirii performanţei de mediu pe durata întregului ciclu de viaţă;
 • Produs cu impact energetic: orice bun care are un impact asupra consumului de energie în timpul utilizării sale şi care este introdus pe piaţă şi/sau pus în funcţiune şi include piese destinate încorporării în produse cu impact energetic reglementate de prezenta directivă care sunt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese izolate pentru utilizatori finali şi a căror performanţă de mediu poate fi evaluată separat;
 • Măsuri de punere în aplicare: dispoziţiile adoptate în temeiul acestei directive de stabilire a cerinţelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele definite sau pentru caracteristicile de mediu ale acestora.

REFERINŢĂ

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Directiva 2009/125/CE

20.11.2009

20.11.2010

JO L 285 din 31.10.2009

Ultima actualizare: 02.02.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii