RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 22 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Etichetarea produselor alimentare

Uniunea Europeană (UE) îşi îmbunătăţeşte reglementările referitoare la etichetarea produselor alimentare, astfel încât consumatorul să dispună de informaţii esenţiale, lizibile şi uşor de înţeles pentru a cumpăra produse în cunoştinţă de cauză. Din considerente de sănătate publică, noile reglementări consolidează protecţia împotriva alergenilor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

SINTEZĂ

Acest regulament comasează Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare şi Directiva 90/496/CEE privind l’etichetarea nutriţională în scopul de a îmbunătăţi nivelurile de informare şi de protecţie a consumatorilor europeni.

Domeniu de aplicare

Acest regulament se aplică operatorilor din sectorul alimentar în toate etapele lanţului alimentar. Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unităţile de restauraţie colectivă şi produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de etichetare prevăzute în dispoziţiile specifice ale Uniunii Europene (UE) aplicabile anumitor produse alimentare.

Cerinţe generale

Nici etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, nici publicitatea făcută acestora nu este de natură:

Informaţiile despre produsele alimentare trebuie să fie precise, clare şi uşor de înţeles de către consumator

Responsabilităţile operatorului

Operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul alimentar sau importatorul (dacă operatorul în cauză nu are sediul în UE) este cel căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Acesta trebuie să asigure existenţa şi acurateţea acestor informaţii în conformitate cu legislaţia europeană privind produsele alimentare şi cu cerinţele dispoziţiilor de drept intern relevante.

În cazul în care produsele alimentare sunt preambalate, informaţiile obligatorii trebuie menţionate pe preambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia.

În cazul în care produsele alimentare nu sunt preambalate, informaţiile alimentare trebuie să fie transmise operatorului care recepţionează produsele alimentare respective, pentru ca acesta din urmă, atunci când este necesar, să fie în măsură să le furnizeze consumatorului final.

Menţiuni obligatorii

Menţiunile obligatorii trebuie să fie uşor de înţeles şi vizibile, lizibile şi, după caz, indestructibile. Înălţimea «x» caracterelor trebuie să fie de cel puţin 1,2 mm (exceptând ambalajele sau recipientele de mici dimensiuni).

Menţiunile obligatorii sunt:

 • denumirea;
 • lista ingredientelor;
 • substanţele are provoacă alergii sau intoleranţă (arahide, lapte, muştar, peşte, cereale ce conţin gluten etc.);
 • cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente;
 • cantitatea netă de produs alimentar;
 • data durabilităţii minimale sau data-limită de consum;
 • condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare;
 • numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului sau a importatorului;
 • ţara de origine sau locul de provenienţă pentru anumite tipuri de carne, pentru lapte sau în cazurile în care omiterea acestui tip de informaţii ar putea induce cumpărătorul în eroare;
 • instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
 • pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentraţia alcoolică dobândită;
 • o declaraţie nutriţională.

Menţiunile obligatorii privind denumirea, cantitatea netă şi concentraţia alcoolică dobândită sunt incluse în acelaşi câmp vizual.

Menţiunile obligatorii trebuie înscrise într-o limbă uşor de înţeles de către consumator, şi, dacă este nevoie, în mai multe limbi.

Omisiunea anumitor menţiuni obligatorii

Sunt prevăzute dispoziţii speciale pentru:

 • buteliile de sticlă reutilizabile;
 • ambalajele de mici dimensiuni;
 • etichetarea nutriţională a produselor alimentare enumerate în Anexa V;
 • băuturile care conţin mai mult de 1,2 % de alcool în volum.

Informaţii facultative

Informaţiile furnizate în mod voluntar trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 • nu induc în eroare consumatorul;
 • nu sunt ambigue sau nu derutează consumatorii;
 • după caz, se bazează pe date ştiinţifice relevante.

În plus, menţiunile facultative nu trebuie, prin modul lor de prezentare, să prevaleze faţă de informaţiile a căror menţionare este obligatorie.

Comisia Europeană va trebui să adopte măsuri pentru a se asigura că informaţiile facultative ce servesc la indicarea a) prezenţei accidentale a unor substanţe ce provoacă alergii sau intoleranţe; b) posibilităţii consumului unui produs alimentar de către vegetarieni şi vegani; c) aportului de referinţă pentru grupe specifice de populaţie etc. respectă cerinţele menţionate mai sus.

Data aplicării

Acest regulament se aplică începând de la 13 decembrie 2014, cu excepţia dispoziţiilor privind obligaţia de a efectua o declaraţie nutriţională, care se vor aplica începând de la 13 decembrie 2016.

Data aplicării Anexei VI privind denumirea produsului alimentar şi menţiunile specifice care îl însoţesc a fost stabilită pentru 1 ianuarie 2014.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 (FR)

12.12.2011

-

JO L 304 din 22.11.2011

Ultima actualizare: 25.01.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii