RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Élelmiszerek címkézése

Az Európai Unió (EU) tökéletesíti az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályokat, hogy a fogyasztók lényeges, olvasható és érthető információkkal rendelkezzenek a termékek tudatos vásárlásához. Az új szabályok közegészségügyi okok miatt szigorítják az allergének elleni védelmet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az európai fogyasztók tájékoztatási és védelmi szintjének javítása érdekében egyesíti az élelmiszerek címkézésére vonatkozó 2000/13/EK irányelvet és a tápértékjelölésre vonatkozó 90/496/EGK irányelvet.

Hatály

Ez a rendelet valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az élelmiszerlánc mely szakaszában működik. Ezt a rendeletet a végső fogyasztóknak szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés által szállított élelmiszereket és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is.

E rendelet a meghatározott élelmiszerekre alkalmazandó külön uniós rendelkezésekben előírt jelölési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó.

Általános követelmények

Az élelmiszerek címkézése, kiszerelése és reklámozása:

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie.

A vállalkozó felelőssége

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért vagy az a vállalkozó felelős, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, vagy (ha az említett vállalkozó az Unió területén nem letelepedett vállalkozó) az importőr. E személynek biztosítania kell, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás feltüntetése és pontossága megfeleljen az élelmiszerekre alkalmazandó jogszabályoknak és a vonatkozó nemzeti előírásoknak.

Amennyiben az élelmiszerek előrecsomagoltak, a kötelező adatoknak a csomagoláson vagy az ahhoz rögzített címkén kell szerepelniük.

Amennyiben az élelmiszerek nem előrecsomagoltak, az élelmezési információkat továbbítani kell az adott élelmiszereket átvevő vállalkozóhoz, hogy szükség esetén eljuttathassa azokat a végső fogyasztóhoz.

Kötelező adatok

Ezeknek az adatoknak könnyen érthetőnek és jól láthatónak, olvashatónak, és adott esetben letörölhetetlennek kell lenniük. A karakterek x-magasságának legalább 1,2 mm-nek kell lennie (a kisméretű csomagolás vagy tárolóedények esetét kivéve).

A kötelező adatok a következők:

 • a név;
 • az összetevők felsorolása;
 • az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok (földimogyoró, tej, mustár, hal, glutént tartalmazó gabonafélék stb.);
 • bizonyos összetevők vagy összetevőcsoportok mennyisége;
 • az élelmiszer nettó mennyisége;
 • a minőségmegőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő;
 • a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek;
 • a vállalkozó vagy az importőr neve vagy cégneve és címe;
 • bizonyos húsfajták és a tej esetében – illetve abban az esetben is, ha ezek feltüntetésének elmulasztása megtévesztheti a fogyasztót – a származási ország vagy az eredet helye;
 • felhasználási útmutató, amennyiben ilyen útmutató hiányában nehéz megfelelően felhasználni az élelmiszert;
 • az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében a térfogatszázalékban megadott tényleges alkoholtartalom;
 • tápértékjelölés.

A névre, a nettó mennyiségre és a térfogatszázalékban megadott alkoholtartalomra vonatkozó kötelező adatokat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni.

A kötelező adatokat a fogyasztó számára könnyen érthető nyelven és szükség esetén több nyelven kell feltüntetni.

Bizonyos kötelező adatok elhagyása

Külön rendelkezések vonatkoznak:

 • az újrafelhasználható üvegekre;
 • a kisméretű csomagolásokra;
 • az V. mellékletben felsorolt élelmiszerek tápértékjelölésére;
 • a legalább 1,2 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italokra.

Önkéntesen megadott tájékoztatás

Az önkéntesen megadott tájékoztatásnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • nem tévesztheti meg a fogyasztót;
 • nem lehet bizonytalan értelmű vagy zavart keltő;
 • adott esetben vonatkozó tudományos adatokon kell alapulnia.

Más tekintetben az önkéntesen megadott tájékoztatást nem szabad előnyösebben megjeleníteni, mint a kötelezően feltüntetendő adatokat.

A Bizottságnak intézkedéseket kell elfogadnia annak biztosítása érdekében, hogy a) az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok szándékolatlan jelenlétét, b) az élelmiszer vegetáriánus vagy vegán fogyasztók számára való elfogadhatóságát, c) a lakosság adott kategóriáinak szánt beviteli referenciaértéket feltüntető önkéntes tájékoztatás megfeleljen a fent említett követelményeknek.

Alkalmazás kezdete

Ezt a rendeletet 2014. december 13-tól kell alkalmazni, a tápértékjelölésre vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek 2016. december 13-tól alkalmazandók.

Az élelmiszerek nevéről és a kísérő elemekről szóló VI. melléklet alkalmazásának kezdete 2014. január 1.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.12.12.

HL L 304., 2011.11.22.

Utolsó frissítés: 25.01.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére