RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsumenter

Konsumenter

Europeiska unionen med sina 27 medlemsstater har nästan en halv miljard potentiella konsumenter. Konsumenterna spelar en avgörande ekonomisk och politisk roll i samhället, och i var och en av de olika medlemsländerna har man stegvis utarbetat metoder för att värna konsumenternas särskilda intressen. Sedan mitten av 1970-talet har EU försökt harmonisera dessa nationella metoder för att EU:s befolkning ska kunna vara säker på att ha samma höga skyddsnivå på hela den inre marknaden.
EU:s konsumentskyddspolitik syftar till att skydda konsumenternas intressen, hälsa och säkerhet, så som det anges i artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna politik främjar rätten till information och till konsumentutbildning, liksom rätten att organisera sig för att tillvarata sina intressen.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början