RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spotrebitelia

Spotrebitelia

Európska únia pozostávajúca z 27 krajín má takmer pol miliardy potenciálnych spotrebiteľov. Členské štáty postupne vyvíjali opatrenia zamerané na zachovanie osobitných záujmov týchto spotrebiteľov, ktorí v spoločnosti zohrávajú dôležitú hospodársku a politickú úlohu. Už v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia sa EÚ snažila harmonizovať tieto vnútroštátne opatrenia s cieľom zaručiť európskym občanom rovnako vysokú úroveň ochrany v celom jednotnom trhu.
Európska politika v prospech spotrebiteľov má za cieľ zachovávať ich zdravie, bezpečnosť a záujmy, ako to ustanovuje článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto politika podporuje práva spotrebiteľov na informácie a vzdelávanie a ich právo organizovať sa s cieľom chrániť svoje záujmy.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok