RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsumenci

Konsumenci

Unia Europejska obejmująca 27 państw członkowskich posiada niemal pół miliarda konsumentów. Państwa członkowskie stopniowo rozwijają środki mające na celu ochronę określonych interesów owych konsumentów, którzy odgrywają w społeczeństwie zasadniczą rolę gospodarczą i polityczną. Począwszy od połowy lat 70. ubiegłego wieku, UE dąży do harmonizacji tych krajowych środków, aby zagwarantować europejskim obywatelom taki sam wysoki poziom ochrony na jednolitym rynku.
Polityka europejska sprzyjająca konsumentom ma na celu ochronę ich zdrowia, bezpieczeństwa i interesów, o czym mówi art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polityka ta promuje prawa konsumentów do informacji i edukacji, a także ich prawo do organizacji w celu ochrony własnych interesów.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony