RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Consumentenbeleid

Consumentenbeleid

Het Europa van de 27 telt bijna een half miljard potentiële consumenten. De lidstaten hebben steeds verdergaande maatregelen genomen om de specifieke belangen te verdedigen van de consumenten, die een zeer belangrijke rol spelen in het economische en politieke leven. Sinds het midden van de jaren '70 stelt de Unie zich tot taak de nationale maatregelen te harmoniseren om Europeanen in de hele interne markt dezelfde mate van bescherming te bieden.
Het Europees consumentenbeleid beoogt de belangen van gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, zoals genoemd in artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit beleid bevordert het recht van de consument op voorlichting en vorming alsook zijn recht van vereniging om zijn belangen te behartigen.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven