RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsumaturi

Konsumaturi

L-Unjoni Ewropea ta' 27 pajjiż għandha kważi nofs biljun konsumatur potenzjali. L-Istati Membri progressivament żviluppaw miżuri mmirati biex iħarsu l-interessi speċifiċi ta' dawn il-konsumaturi li għandhom rwol vitali ekonomiku u politiku fis-soċjetà. Il-bidu kien f'nofs is-snin 70 u l-UE għamlet ħilitha biex tarmonizza dawn il-miżuri nazzjonali biex tiggarantixxi liċ-ċittadini Ewropej l-istess livell għoli ta' protezzjoni fis-suq uniku kollu kemm hu.
Il-politika Ewropea favur il-konsumaturi għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa, is-sigurtà u l-interessi tal-konsumaturi, kif stabbilit fl-Artikolu 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Din il-politika tippromwovi d-drittijiet tal-konsumaturi għall-informazzjoni u edukazzjoni, u d-dritt tagħhom li jorganizzaw ruħhom biex jiddefendu l-interessi tagħhom.

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna