RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Patērētāji

Patērētāji

Eiropas Savienības 27 valstīs ir gandrīz pusmiljards potenciālo patērētāju. Dalībvalstis ir pakāpeniski izstrādājušas pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt patērētāju intereses, ņemot vērā to būtisko ekonomisko un politisko lomu sabiedrībā. Kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus ES ir centusies saskaņot šos valstu pasākumus, lai Eiropas pilsoņiem visā vienotajā tirgū nodrošinātu vienlīdz augstu aizsardzības līmeni.
Eiropas patērētāju politikas mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību, drošību un intereses atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. pantam. Šī politika atbalsta patērētāju tiesības uz informāciju un izglītošanos, kā arī tiesības uz pašorganizāciju, lai aizstāvētu savas intereses.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums