RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajat

Kuluttajat

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on lähes puoli miljardia potentiaalista kuluttajaa. Unionin jäsenvaltiot ovat asteittain kehittäneet toimenpiteitä, joilla pyritään puolustamaan kuluttajien etuja, sillä heidän asemansa yhteiskunnassa on keskeinen niin taloudellisesti kuin poliittisesti. EU on pyrkinyt 1970-luvun puolivälistä lähtien yhdenmukaistamaan näitä kansallisia toimenpiteitä.
Siten varmistetaan, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on yhtäläinen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja yhtenäismarkkinoilla. EU:n kuluttajapolitiikan tavoitteena on suojella kuluttajien etuja sekä terveyttä ja turvallisuutta siten kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklassa määrätään. Kuluttajapolitiikalla edistetään kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun