RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tarbijakaitse

Tarbijakaitse

27-liikmelises Euroopa Liidus on ligi pool miljardit potentsiaalset tarbijat. Liikmesriigid töötavad välja järjest rohkem meetmeid, mis on suunatud ühiskonnas olulist majanduslikku ja poliitilist rolli täitvate tarbijate erihuvide kaitsmisele. Alates 1970. aastate keskpaigast on EL pühendunud siseriiklike meetmete ühtlustamisele, tagamaks Euroopa kodanike ühesuguselt kõrge kaitstuse tase kogu ühtse turu ulatuses.
Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 169 on tarbijate heaks teostatava Euroopa poliitika eesmärgiks tarbijate tervise, ohutuse ja huvide kaitsmine. Selle poliitika abil edendatakse tarbijate õigust teabele ja koolitusele ning nende õigust oma huvide kaitseks organiseeruda.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles