RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forbrugere

Forbrugere

Efter udvidelsen til 27 medlemsstater er der næsten en halv milliard potentielle forbrugere i Den Europæiske Union i dag. Medlemsstaterne har gradvist udarbejdet foranstaltninger, der skal beskytte forbrugernes særegne interesser, da forbrugerne spiller en afgørende økonomisk og politisk rolle i samfundet. Siden midten af 1970'erne har EU bestræbt sig på at harmonisere de nationale foranstaltninger for at kunne garantere europæerne samme høje beskyttelsesniveau i hele det indre marked.
Den europæiske forbrugerpolitik har, som det er nævnt i artiklerne 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Forbrugerpolitikken skal understøtte forbrugernes ret til information og uddannelse samt deres ret til at organisere sig med henblik på at beskytte forbrugerinteresser.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top