RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spotřebitelé

Spotřebitelé

Evropská unie s 27 členskými státy má téměř půl miliardy potenciálních spotřebitelů. Členské státy postupně rozvíjejí opatření zaměřená na zajištění specifických zájmů těchto spotřebitelů, kteří hrají důležitou ekonomickou a politickou roli ve společnosti. Od poloviny 70. let 20. století se EU snaží tato vnitrostátní opatření harmonizovat, aby evropským občanům zaručila stejně vysokou úroveň ochrany na celém jednotném trhu.
Evropská politika ve prospěch spotřebitelů usiluje o zajištění zdraví, bezpečnosti a zájmů spotřebitelů, jak stanovuje článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato politika podporuje práva spotřebitelů na informace a vzdělávání a jejich právo organizovat se v zájmu obrany svých zájmů.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky