RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Потребители

Потребители

В Европейският съюз от 27 държави има почти половин милиард потенциални потребители. Държавите-членки прогресивно са разработвали мерки, насочени към защитата на конкретните интереси на тези потребители, които играят жизненоважна икономическа и политическа роля в обществото. Откъм средата на 70-те години ЕС се стреми да хармонизира тези национални мерки, за да гарантира на европейските граждани еднакво високо ниво на защита в целия единен пазар.
Европейската политика в полза на потребителите цели да опази здравето, безопасността и интересите на потребителите, както е заложено в член 169 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тази политика насърчава правата на потребителите за информация и образование и правото им да се организират, за да защитават своите интереси.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата