RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelmi politika területén (2007–2013)

Az Európai Unió a 2006. december 31. és 2013. december 31. közötti időszakra 156,8 millió eurós keretet hozott létre a fogyasztóügyi politika támogatására. Ebből a keretből 11 olyan kezdeményezést finanszíroznak, amelyek célja a magas szintű fogyasztóvédelem és az erre a területre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazásának biztosítása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1926/2006/EK határozata (2006. december 18.) a fogyasztóvédelmi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat közösségi cselekvési programot hoz létre a fogyasztóvédelmi politika (2007–2013) területén, valamint ahhoz az Európai Unió 27 tagállama számára 156,8 millió eurós pénzügyi keretet biztosít.
A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó cselekvési program az előző, 2004–2007 közötti cselekvési program helyébe lép.

A program célja a tagállamok szakpolitikájának kiegészítése, támogatása és ellenőrzése, valamint a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági és jogi érdekeinek védelméhez való hozzájárulás, továbbá a tájékoztatáshoz, a felvilágosításhoz és saját érdekeik védelmében történő önszerveződésükhöz fűződő jogaik előmozdítása.

Ez a cél a következő két célkitűzésen keresztül valósul meg:

  • magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, különösen a fogyasztókkal való konzultáció javítása és érdekeik fokozott képviselete útján;
  • a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony alkalmazásának biztosítása, különösen a végrehajtás, a tájékoztatás, a felvilágosítás és a jogorvoslat terén történő együttműködésen keresztül.

E két célkitűzés végrehajtása érdekében tizenegy fellépést határoztak meg, amelyek között – az első célkitűzés vonatkozásában – szerepel az adatok és információk gyűjtése, cseréje és elemzése; az értékelést segítő eszközök kidolgozása; jogi és technikai szakértelem és tanulmányok, szemináriumok és konferenciák szervezése; valamint az európai fogyasztóvédelmi szervezetek működésének segítése.

A második célkitűzéssel kapcsolatos fellépések tárgya a közösségi jogszabályok hatékony alkalmazása az összehangolt felügyeletet és a nemzeti hatóságok együttműködését előmozdító fellépéseken keresztül; a nem élelmiszeripari termékek és szolgáltatások biztonságának ellenőrzése és értékelése; a tájékoztatásra, tanácsadásra és jogorvoslatra vonatkozó lépések; valamint a fogyasztók felvilágosítása.

Pénzügyi hozzájárulás

E pénzügyi hozzájárulás haszonélvezői a tagállamok azon közszervei és nonprofit magántársulásai, amelyeket az illetékes hatóság vagy az érintett tagállam átlátható eljárás keretében kijelöl.

Az 1926/2006/EK határozat [HL L 404., 2006.12.30.] 4. cikkében szereplő esetekkel összhangban a kedvezményezettek közé tartozhatnak felsőoktatási intézmények, diákok, tanárok, a fogyasztóvédelmi jogszabályok betartásáért felelős hivatalos személyek, valamint európai fogyasztói szervezetek is.

Éves munkaprogram

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó program alapját a Bizottság által kidolgozott és a határozat 10. cikke értelmében a tagállamok részéről a fogyasztói programok pénzügyi bizottságán (CFPC) keresztül ratifikált éves munkaprogram képezi. A 27 tagállam tagja a bizottságnak. Az EFTA/EGT országai (Izland, Norvégia és Liechtenstein) hozzájárulnak a program finanszírozásához és részt vesznek a bizottsági üléseken, de az éves programról nem szavaznak.

A Bizottság értékelést készít a programról annak kezdete után három évvel, azaz 2010 elején, valamint 2013-ban, annak befejezését követően.

A fogyasztóvédelmet célzó közösségi cselekvési programra (2007–2013) vonatkozó további információkért tekintse meg az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (EN) honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az 1926/2006/EK határozat2006.12.31.
2013.13.31.
HL L 404., 2006.12.30.
Utolsó frissítés: 28.03.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére