RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spotrebitelia: všeobecný rámec a priority

Spotrebitelia

Európska únia vytvorila osobitný právny rámec na ochranu záujmov spotrebiteľov. Aby sa zohľadnili najnovšie obavy európskych občanov, v roku 2007 sa kompletne preskúmali politické priority v tejto oblasti a prijala sa stratégia ďalších krokov a finančný program v hodnote takmer 160 miliónov EUR. Tento rámec doplnil aj materiál s usmerneniami o vnútornom trhu.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok