RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Acreditare şi supraveghere a pieţei

Prezentul regulament are ca scop asigurarea unui cadru comun pentru infrastructurile de acreditare din Uniunea Europeană (UE) şi, prin urmare, facilitarea circulaţiei mărfurilor între statele membre. Buna funcţionare a infrastructurilor de acreditare este esenţială pentru a garanta controlul organismelor de evaluare a conformităţii produselor şi supravegherea produselor şi a operatorilor economici de pe piaţa europeană.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (Text cu relevanţă pentru SEE)

SINTEZĂ

Prezentul regulament vizează introducerea unor reguli clare privind organizarea şi funcţionarea acreditării, în statele membre, a organismelor de evaluare însărcinate cu evaluarea unei substanţe, a unui preparat sau a altui produs, transformat sau nu, destinat pieţei comunitare.

Este important să se garanteze un nivel ridicat de supraveghere a pieţei, pentru a îndeplini cerinţele de protecţie a intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.

Aceste reguli consolidează sistemul deja existent, fără a slăbi instrumentele actuale cum ar fi directiva privind siguranţa generală a produselor, care a avut, în general, rezultate bune.

Acreditarea

Prezentul regulament instituie un cadru pentru politica europeană în materie de acreditare. Regulamentul stabileşte pentru prima oară o bază juridică comună în ceea ce priveşte acreditarea şi asigură astfel un cadru juridic complet care reglementează organizarea acreditării în cadrul Spaţiului Economic European (SEE), de la 1 ianuarie 2010.

Acreditarea, indiferent că este voluntară sau obligatorie, este recunoscută ca fiind nivelul ultim de control al gradului de adecvare a serviciilor de evaluare a conformităţii. Acreditarea nu are vocaţie comercială, în măsura în care acest lucru i-ar ştirbi din valoare şi din credibilitate.

Acreditarea prezintă următoarele caracteristici:

 • nu există decât un singur organism de acreditare în fiecare stat membru;
 • nu există concurenţă între organismele de acreditare şi organismele de evaluare a conformităţii;
 • acreditarea este o activitate efectuată de o autoritate publică;
 • organismele de acreditare nu au un scop lucrativ şi respectă principiile imparţialităţii şi al obiectivităţii.

Cooperarea europeană pentru acreditare (EA) (EN) este responsabilă cu gestionarea evaluării la nivel de omologi, prin care se monitorizează competenţele şi funcţionarea organismelor naţionale de acreditare. Prin intermediul mecanismului de evaluare la nivel de omologi, EA contribuie la calitatea serviciilor organismelor naţionale de acreditare şi deci la acceptarea reciprocă a certificatelor de conformitate în întreaga Uniune Europeană şi în restul lumii.

Supravegherea pieţei

Statele membre garantează o supraveghere eficientă a pieţei lor interne. Ele trebuie să organizeze şi să efectueze controale amănunţite, astfel încât produsele reglementate de legislaţia comunitară de armonizare să corespundă cerinţelor de protecţie a intereselor publice cum ar fi, în special, sănătatea sau siguranţa.

Autorităţile de supraveghere a pieţei competente în fiecare stat membru asigură supravegherea produselor pe piaţa comunitară. Acestea trebuie să asigure:

 • controlul de conformitate la cerinţele în materie de siguranţă a produselor;
 • urmărirea reclamaţiilor sau a rapoartelor privind riscurile legate de produse;
 • monitorizarea accidentelor şi a vătămărilor aduse sănătăţii despre care se suspectează că au fost provocate de aceste produse;
 • verificarea măsurilor corective;
 • urmărirea şi actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice privind chestiunile de securitate;
 • monitorizarea notificărilor privind produsele periculoase în RAPEX.

Statele membre trebuie să coopereze între ele şi să asigure schimbul de informaţii între ele, Comisie şi agenţiile comunitare relevante.

Autorităţile de supraveghere a pieţei verifică în mod corespunzător caracteristicile produselor – prin verificări ale documentaţiei, verificări fizice şi încercări de laborator – şi pot solicita operatorilor economici să le pună la dispoziţie informaţiile necesare şi să le permită accesul în incintele lor pentru a-şi îndeplini mai bine, în mod total independent, obligaţia de supraveghere.

Atunci când identifică un produs care prezintă un risc, autorităţile alertează utilizatorii, luând măsurile adecvate. În cazul în care produsul prezintă un risc grav, statele membre asigură că:

 • informaţiile privind produsul sunt modificate în RAPEX;
 • produsul este rechemat sau retras de pe piaţă;
 • produsul este modificat şi riscul este suprimat.

În caz de risc, statele membre le comunică fără întârziere decizia operatorului economic în cauză şi Comisiei, enunţând cu precizie motivele care stau la baza acestei decizii.

În ceea ce priveşte controalele produselor care intră pe piaţa comunitară, statele membre le acordă autorităţilor vamale mijloacele necesare pentru a asigura verificările adecvate privind siguranţa produselor înaintea punerii în liberă circulaţie a acestora. În cazul unui risc grav, presupus sau real, sau în lipsa documentaţiei care trebuie să însoţească produsul conform legii, autorităţile vamale suspendă punerea în liberă circulaţie a acestuia.

Autorităţile de supraveghere a pieţei şi autorităţile vamale colaborează pentru a asigura un control efectiv al siguranţei produselor.

Anumite activităţi prevăzute pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pot fi finanţate de Uniunea Europeană.

Prezentul regulament abrogă Regulamentul (CEE) nr. 339/93 începând cu 1 ianuarie 2010.

REFERINŢĂ

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 765/2008

2.9.2008

-

JO L 218 din 13.8.2008

ACT CONEX

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 218 din 13.8.2008].

Ultima actualizare: 17.11.2010

Consultaţi şi

Site-ul Direcţiei Generale Întreprinderi şi Industrie pentru informaţii privind recunoaşterea reciprocă (DE) (EN) (FR)

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii