RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akkreditálás és piacfelügyelet

E rendelet célja, hogy közös keretet biztosítson az Európai Unióban (EU) működő akkreditálási infrastruktúrák számára, és ezáltal megkönnyítse az áruk mozgását az egyes tagállamok között. Az akkreditálási infrastruktúrák hatékony működése létfontosságú a termékek megfelelőségét értékelő testületek ellenőrzéséhez, valamint az európai piacon jelen lévő termékek és gazdasági szereplők felügyeletéhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egyértelmű szabályokat állapít meg a tagállamokban működő olyan szervezetek akkreditálási tevékenységének szervezésével és működésével kapcsolatban, amelyek a közösségi piacra szánt – feldolgozott vagy feldolgozatlan – anyagok, készítmények vagy egyéb termékek értékelését végzik.

A magas szintű piacfelügyelet biztosítása igen fontos, hiszen csak így tarthatók be a közérdek védelmét szolgáló előírások az olyan területeken, mint például az egészségügy és a biztonság általában és a munkahelyeken, valamint a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és a biztonság.

Ezek a szabályok megerősítik a már működő rendszert anélkül, hogy gyengítenék a jelenlegi eszközöket, például az általános termékbiztonságról szóló irányelvet, amely összességében nagyszerű eredményeket hozott.

Akkreditálás

Ez a rendelet keretrendszerbe foglalja az európai akkreditálási politikát. Az akkreditálás területén a rendelet első ízben határoz meg közös jogi alapokat, és ezáltal átfogó jogi keretrendszert biztosít, amely 2010. január 1-je óta szabályozza az akkreditálási tevékenységek szervezését az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén.

Az akkreditálást a megfelelőség-értékelési szolgáltatások ellenőrzésének legfelső szintjeként ismerik el, akár önkéntes, akár kötelező eljárásról van szó. Az akkreditálás nem szolgál olyan üzleti célokat, amelyek által veszítene értékéből vagy hitelességéből.

Az akkreditálás jellemzői a következők:

 • tagállamonként egyetlen ilyen testület létezik;
 • az akkreditáló testületek nem versenyezhetnek a megfelelőségértékelő szervezetekkel;
 • az akkreditálás állami hatósági tevékenységnek minősül;
 • az akkreditáló testületek nonprofit módon működnek, és tevékenységeiket az objektivitás és elfogulatlanság elvei alapján végzik.

Az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) (EN) feladata az olyan szakértői értékelések irányítása, amelyek a nemzeti akkreditáló testületek hatásköreit és működését vizsgálják felül. A szakértői értékelés mechanizmusa révén az EA támogatja a nemzeti akkreditálási testületek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, és ezáltal a megfelelőségi tanúsítványoknak az EU területén, illetve az egész világon történő kölcsönös elfogadását.

Piacfelügyelet

A tagállamok garantálják saját piacuk hatékony felügyeletét. Alapos ellenőrzéseket kell megtervezniük és végrehajtaniuk ahhoz, hogy a közösségi harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek a közérdek védelmét szolgáló egészségügyi, illetve biztonsági előírásoknak.

Az egyes tagállamok illetékes piacfelügyeleti hatóságai a közösségi piacra kerülő termékek felügyeletét végzik. Feladataik az alábbiak:

 • a termékbiztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
 • a termékkockázatokat érintő panaszok, illetve jelentések nyomon követése;
 • a vélhetően ilyen termékek által előidézett balesetek és egészségkárosodások kivizsgálása;
 • a helyesbítő intézkedések megtételének ellenőrzése;
 • a biztonsági kérdéseket érintő tudományos és technikai ismeretek figyelemmel kísérése és aktualizálása;
 • a veszélyes termékekkel kapcsolatos, RAPEX-ben tett bejelentések nyomon követése.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő kommunikációt egymás között, valamint az információcserét saját hatóságaik és a Bizottság, illetve az érintett közösségi szervek között.

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő ellenőrzéseket végeznek a termékek tulajdonságait illetően – dokumentumok áttekintése, illetve fizikai és laboratóriumi vizsgálatok útján –, és megkövetelhetik a gazdasági szereplőktől, hogy biztosítsák részükre a szükséges dokumentumokat és információkat, valamint a telephelyükre történő bejutást, hogy felügyeleti feladataikat önálló módon, még jobb minőségben láthassák el.

Ha a hatóságok egy terméket kockázatosnak ítélnek, erről értesítik a felhasználókat, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket. Súlyos kockázat esetén a tagállamok gondoskodnak:

 • a termék RAPEX rendszerben történő módosításáról;
 • a termék visszahívásáról vagy forgalomból való kivonásáról;
 • a termék módosításáról és a kockázat megszüntetéséről.

Kockázat esetén a tagállamok haladéktalanul közlik döntésüket az érintett gazdasági szereplővel és a Bizottsággal, megjelölve annak pontos indokait.

A közösségi piacra kerülő termékek ellenőrzése tekintetében a tagállamok biztosítják vámhatóságaik részére az ahhoz szükséges eszközöket, amelyekkel megfelelően ellenőrizhető a termékek biztonsága a szabad forgalomba bocsátás előtt. Bármilyen – feltételezett vagy tényleges – súlyos kockázat esetén, illetve az előírt kísérő dokumentumok hiányában a vámhatóságok felfüggesztik az érintett termék szabad forgalomba bocsátását.

A piacfelügyeleti és vámhatóságok együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák a termékek biztonságának hatékony ellenőrzését.

E rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes tevékenységeket az Unió is finanszírozhat.

Ez a rendelet 2010. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a 339/93/EK rendeletet.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

765/2008/EK rendelet

2008.9.2.

HL L 218., 2008.8.13.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lapban L 218., 2008.8.13.].

Utolsó frissítés: 17.11.2010

Lásd még

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság kölcsönös elismerésről (DE) (EN) (FR) szóló honlapja

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére