RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Farlige produkter, der ligner fødevarer

Produkter, der i form, farve eller lugt ligner fødevarer, og især slik, har været forbudt i EU siden 1989. Forbuddet omfatter fremstilling, markedsføring og import af sådanne produkter, som kan vildlede forbrugeren og dermed være til fare for dennes sundhed og sikkerhed.

DOKUMENT

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.

RESUMÉ

Direktivet gælder for produkter, som ikke er spiselige, men ved deres udseende, lugt eller emballage osv. let kan forveksles med fødevarer.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde markedsføring, import og fremstilling af sådanne produkter.

Der skal foretages kontrol for at sikre, at sådanne produkter ikke sælges.

Hvis en medlemsstat forbyder et produkt på grundlag af dette direktiv, skal den underrette Kommissionen derom og fremlægge relevante oplysninger, således at andre medlemsstater kan blive underrettet derom.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 87/357/EØF26.6.198726.6.1989EFT L 192 af 11.7.1987,berigtigelse: EFT L 275 af 29.9.1987.
 
Seneste ajourføring: 25.09.2006
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top