RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nebezpečné produkty podobající se potravinám

Od roku 1989 Evropská unie zakázala jakýkoliv produkt, který svým vzhledem, barvou nebo vůní připomíná potraviny, zejména cukrovinky. Tento zákaz zahrnuje výrobu, uvádění na trh a dovoz tohoto typu produktu, který může ohrozit zdraví nebo bezpečnost tím, že spotřebitele uvádí v omyl.

AKT

Směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na výrobky, které nejsou jedlé, ale mohou být snadno zaměněny za potraviny podle vzhledu, vůně či obalu.

Členské státy musí přijmout veškerá opatření nezbytná pro zákaz uvádění na trh, dovozu a výroby těchto výrobků.

Musí být prováděny kontroly, které zajistí, aby žádné takové výrobky nebyly uváděny na trh.

Pokud členský stát zakáže výrobek v souladu s touto směrnicí, musí informovat Komisi a poskytnout údaje potřebné k informování ostatních členských států.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 87/357/EHS

26. 6. 1987

26. 6. 1989

Úř. věst. L 192 ze dne 11. 7. 1987; oprava:
Úř. věst. L 275 ze dne
29. 9. 1987

Poslední aktualizace: 25.09.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky