RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Élelmiszerek és takarmányok (GMO)

A géntechnológiailag módosított szervezetek (GMO) és az azokat tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát sajátos engedélyezési eljárás szabályozza függetlenül attól, hogy azok rendeltetésük szerint élelmiszerek vagy takarmányok.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról [Hivatalos Lap L 268., 2003.10.18.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv szigorúbb a korábbi szabályozásnál. Kiegészíti a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) nyomonkövethetőségéről és címkézéséről szóló 1830/2003/EK rendeletet.

Az érintett termékek

A rendelet három terméktípusra vonatkozik:

  • az élelmiszerekhez és takarmányokhoz használt, géntechnológiával módosított szervezetek;
  • GMO-kat tartalmazó élelmiszerek és takarmányok;
  • GMO-kból álló vagy GMO-kat tartalmazó összetevőkből álló élelmiszerek és takarmányok.

Engedélyezési eljárás

A rendelet a GMO-kat tartalmazó élelmiszerekre vonatkozóan egységes engedélyezési eljárást ír elő.

A piaci szereplő kérelmét ennek az irányelvnek megfelelően valamennyi GMO-t tartalmazó élelmiszerre vonatkozóan benyújthatja a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv rendelkezéseinek figyelembevételével.

A piaci szereplő az élelmiszerként történő használatára és termesztésére vonatkozóan egyetlen kérelmet nyújt be. Ez azt jelenti, hogy az engedéllyel rendelkező GMO nem csak élelmiszerekben használható, hanem a termesztés során is, és a környezetbe is kibocsátható.

Kockázatelemzés (EFSA) és kockázatkezelés (Bizottság)

Miután a piaci szereplő benyújtotta a kérelmet, az illetékes nemzeti hatóság 14 napon belül írásban visszaigazolja a kérelem átvételét, és tájékoztatja a kérelemről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely az élelmiszer-ipari ágazat kockázatelemzésért felel. Az EFSA-nak 6 hónap áll rendelkezésére az elemzés elvégzésére.

A Bizottság felel a kockázatkezelésért. Az EFSA által készített kockázatelemzés alapján a Bizottság 3 hónapon belül határozattervezetet készít a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A Bizottság a tervezetet ezután az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság elé bocsátja. Amennyiben ez utóbbi elfogadja a javaslatot, a Bizottság végérvényesen elfogadja azt, ellenkező esetben a javaslatot a Miniszterek Tanácsa vizsgálja meg. Amennyiben a Miniszterek Tanácsa három hónapon belül nem nyilatkozik a javaslatról, vagy nem határoz minősített többséggel a javaslat mellett vagy ellen, a Bizottság elfogadja a saját javaslatát.

A forgalomba hozatali engedély 10 évig érvényes és megújítható.

Címkézés

A GMO-kat tartalmazó élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni ezt a tényt. A címkén a „géntechnológiával módosított” vagy a „géntechnológiával módosított (szervezet neve)-ből előállított” szavaknak egyértelműen szerepelniük kell.

A legfeljebb 0,9 százalékos arányban GMO-kat tartalmazó anyagokat tartalmazó élelmiszereket nem kell GMO-ként címkézni, feltéve, hogy ez az előfordulás véletlen és technikailag elkerülhetetlen.

Élelmiszerként használt valamennyi géntechnológiailag módosított szervezet és származékai esetén be kell tartani az ebben a rendeletben, valamint a GMO-k nyomonkövethetőségéről és címkézéséről szóló 1830/2003/EK rendeletben szereplő címkézési feltételeket.

A GMO-k véletlen előfordulására vonatkozó határérték

A hagyományos termesztésben nehéz elkerülni a GMO-k jelenlétét. A GMO-k élelmiszerekben kis nyomokban való előfordulását eltűrik, amennyiben az előfordulás nem szándékos, illetve a termesztés, a betakarítás, a szállítás vagy a kezelés során bekövetkezett, technikailag elkerülhetetlen szennyezés eredménye.

A termelő felelőssége a hatóságok előtt bizonyítani, hogy az élelmiszerben található GMO előfordulása véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen.

Háttér

Ez a rendelet a hatályban lévő jogszabályok módosításával és hatályon kívül helyezésével összehangolja a GMO címkézésére vonatkozó jogszabályokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.7.11.

2004.4.18.

HL L 268., 2003.10.18.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1981/2006/EK bizottsági rendelet

2007.1.12.

HL L 368., 2006.12.23.

298/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.4.10.

HL L 97., 2008.4.9.

Utolsó frissítés: 19.01.2011

Lásd még

  • Az engedélyezett GMO-k listája (EN), az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság honlapja
  • a GMO-k címkézése (DE) (EN) (FR), az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság honlapja
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére