RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsumentsäkerhet

Konsumenter

En förutsättning för att man ska kunna skydda konsumenternas hälsa är att det finns stränga gemensamma säkerhetsnormer för alla produkter och tjänster som erbjuds på den inre marknaden. EU har infört allmänna säkerhetsregler för tjänster, livsmedel och andra produkter. Dessa regler gäller för produkternas och tjänsternas tillverkare respektive leverantörer. Reglerna åtföljs av kontroll- och alarminstrument som ska göra det möjligt att analysera och förebygga risker och åtgärda farliga situationer. Dessutom har särskilda bestämmelser införts för vissa produkter vars sammansättning, tillverkning eller användning kan medföra risker för konsumenterna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början