RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnosť spotrebiteľa

Spotrebitelia

Prísne spoločné bezpečnostné normy týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré sú v obehu v rámci vnútorného trhu, sú nevyhnutné na ochranu zdravia spotrebiteľa.
Európska únia ustanovila všeobecné bezpečnostné pravidlá týkajúce sa služieb, potravín a nepotravinových výrobkov, ktoré musia dodržiavať výrobcovia a dovozcovia týchto výrobkov a služieb. Tieto pravidlá sa týkajú nástrojov monitorovania a varovania, ktoré sú určené na analýzu a predchádzanie rizikám a na riešenie nebezpečných situácií. Vypracovali sa aj osobitné ustanovenia pre určité výrobky, ktorých zloženie, výroba alebo použitie môžu predstavovať riziko pre spotrebiteľa.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok