RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Безопасност на потребителите

Потребители

Строгите общи стандарти за безопасност, прилагани към продуктите и услугите в обращение на вътрешния пазар, са жизненоважни за опазването на здравето на потребителите.
Европейският съюз е постановил основни правила за безопасност, приложими към услугите, хранителните и нехранителните продукти, които трябва да бъдат спазвани от производителите и доставчиците на тези продукти и услуги. Тези правила се отнасят до инструментите за мониторинг и предупреждение, предназначени за анализиране и предотвратяване на рисковете и за коригиране на опасни ситуации. Изготвени са и конкретни разпоредби за определени продукти, чийто състав, изработка или употреба могат да представляват риск за потребителите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата