RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)

Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program az előző program eredményeire épít. A programnak eszerint hozzá kell járulnia az európai polgárok egészsége és biztonsága magas szintű védelmének megvalósításához. Célja a polgárok egészségügyi biztonságának javítása, az egészség elősegítése, valamint az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése. A program az előző program helyébe lép.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008), az e területen létrejött első átfogó program jelentős javulást eredményezett az egészségügy terén.

Az Európai Uniónak (EU) mindemellett további erőfeszítéseket kell tennie a polgárok egészségének és biztonságának javítása érdekében. Ez a határozat létrehozza az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési programot a 2008. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra. A program az előző program eredményeire épít, annak helyébe lép, továbbá kiegészíti és támogatja a tagállamok szakpolitikáit.

Ez a második program három kiemelt célkitűzést követ:

  • a polgárok egészségügyi biztonságának javítása;
  • az egészség elősegítése, beleértve az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését;
  • az egészséggel kapcsolatos információk és ismeretek összegyűjtése és terjesztése.

A program mindezen célok elérése érdekében fellépéseket irányoz elő. Ezek a fellépések hozzájárulnak a főbb betegségek megelőzéséhez, valamint azok hatásának csökkentéséhez. A fellépéseket a határozat melléklete közli.

Finanszírozás

A programhoz biztosított pénzügyi keret 321 500 000 EUR a 2008–2013 közötti időszakra.

A program végrehajtása

A Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja a program végrehajtását.

A Bizottság és a tagállamok ugyanis – saját hatáskörükön belül – biztosítják a program hatékony végrehajtását, és a program céljainak megvalósítására irányuló mechanizmusokat alakítanak ki.

A Bizottság és a tagállamok biztosítják az egészségügyi információk cseréjére szolgáló rendszerek kompatibilitását. Együttműködnek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal és más érintett uniós ügynökségekkel is.

Végezetül a Bizottság és a tagállamok a program végrehajtása során biztosítják a személyes adatok védelmét, titkosságát és biztonságát.

A program végrehajtásáról szóló éves munkatervet dolgoznak ki. Ez a terv meghatározza többek között a betartandó prioritásokat és a végrehajtandó fellépéseket.

Együttes stratégiák és fellépések

Az egészség egyéb közösségi szakpolitikákba való beépítésének, valamint a magas szintű egészségvédelem biztosításának előmozdítása érdekében létrehozhatók más közösségi programokkal és fellépésekkel kialakított együttes stratégiák.

Harmadik országok részvétele

A program nyitva áll az alábbiak részvétele előtt:

  • az EFTA/EGT-országok (az Európai Szabadkereskedelmi Társulás/az Európai Gazdasági Térség országai), összhangban az EGT-megállapodásban megállapított feltételekkel;
  • harmadik országok: az európai szomszédsági politika alá tartozó országok, az európai uniós tagságot kérelmező, tagjelölt vagy csatlakozó országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok, a különböző két- vagy többoldalú megállapodásokban megállapított feltételeknek megfelelően.

Nemzetközi együttműködés

A program ösztönzi a programban részt nem vevő harmadik országokkal és a közegészségügy területén érintett nemzetközi szervezetekkel, például az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) való együttműködést is.

Komitológia

A Bizottság program-végrehajtási munkáját egy bizottság segíti.

Értékelés

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig az elért eredményekről, a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi szempontjairól, valamint az egyéb közösségi programokkal és fellépésekkel való összhangjáról és az azokhoz viszonyított kiegészítő jellegéről szóló külső és független értékelő jelentést nyújt be. A jelentés célja a meghozott intézkedések hatásának értékelése. A Bizottság ezenkívül legkésőbb 2011. december 31-ig a program folytatásáról szóló közleményt, továbbá legkésőbb 2015. december 31-ig a program végrehajtásáról és eredményeiről szóló külső és független utólagos értékelő jelentést nyújt be.

Hatályon kívül helyezés

Ez a határozat hatályon kívül helyezi az 1786/2002/EK határozatot.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1350/2007/EK határozat
[elfogadás: COD/2005/0042 együttdöntési eljárás]

2007.11.21.–2013.12.31.

HL L 301., 2007.11.20.

Utolsó frissítés: 08.04.2008

Lásd még

  • További információkért tanulmányozza az Európai Bizottság Közegészségügy témájú honlapját!
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére