RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (Reţeaua ECC sau ECC-Net)

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC) îşi propune următoarele obiective, pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor:

  • să ofere informaţii pentru a permite consumatorilor să îşi achiziţioneze bunuri şi servicii pe piaţa internă, în deplină cunoştinţă a drepturilor şi a îndatoririlor lor;
  • să răspundă cererilor directe de informare, venite din partea consumatorilor sau a altor părţi interesate;
  • să ajute şi să sprijine consumatorii în contactele lor cu comercianţii, în urma unei plângeri;
  • dacă este cazul, să ajute consumatorii în privinţa litigiilor lor.

Toate statele membre dispun de un punct naţional de contact care aparţine reţelei ECC. Islanda şi Norvegia, care fac parte din Spaţiul Economic European, dispun şi ele de câte un punct naţional de contact.

Funcţionare

Bugetul ECC este prevăzut în cadrul programului de acţiune comunitară în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor. Unul dintre obiectivele programului este de a sprijini cooperarea între statele membre, în ceea ce priveşte informarea, consultanţa şi căile de atac în materie de protecţie a consumatorilor.

Colaborarea cu alte reţele

Reţeaua ECC colaborează cu alte reţele europene, în special cu reţeaua FIN-NET (DE) (EN) (FR) (aspecte financiare), SOLVIT (piaţa internă) şi Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială.

Context

Reţeaua ECC este rezultatul fuziunii, în 2005, a două reţele existente în materie de protecţie a consumatorilor: Reţeaua pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor de consum (EEJ-Net) şi Reţeaua de Euroghişee.

Reţeaua EEJ-Net a fost creată în urma unei rezoluţii a Consiliului din 25 mai 2000. Obiectivul acesteia era de a permite tratarea plângerilor în mod amiabil. Cât despre Euroghişee, acestea au fost create la începutul anilor ’90, plecând de la o iniţiativă a Comisiei de a oferi informaţii cu privire la posibilităţile pieţei interne şi drepturile consumatorilor.

Ultima actualizare: 04.02.2011

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii