RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (sieć ECC lub ECC-Net)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC) dąży do osiągnięcia następujących celów:

  • dostarczanie konsumentom informacji pozwalających im na zakup dóbr i usług na rynku wewnętrznym z pełną świadomością ich praw i obowiązków,
  • odpowiadanie na bezpośrednie zapytania konsumentów lub innych podmiotów,
  • wspieranie i pomaganie konsumentom w ich kontaktach ze sprzedawcami w razie skargi,
  • pomaganie, jeśli jest taka konieczność, konsumentom w czasie sporu.

Wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowy punkt kontaktowy należący do Sieci ECC. Tak samo Islandia i Norwegia, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają krajowy punkt kontaktowy.

Organizacja prac

Budżet ECC został zaplanowany zgodnie z europejskim planem działania w zakresie polityki ochrony konsumentów. Jednym z celów tego planu jest wspieranie współpracy państw członkowskich w dziedzinie informacji, porad oraz składania skarg w zakresie ochrony konsumentów.

Współpraca z innymi sieciami

Sieć ECC współpracuje z innymi sieciami europejskimi, m.in. siecią FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finanse), SOLVIT (rynek wewnętrzny) oraz Europejską Siecią Sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Kontekst

Sieć ECC powstała z połączenia w 2005 r. dwóch istniejących sieci działających w zakresie ochrony konsumenta: sieci ds. rozwiązywania pozasądowego sporów konsumenckich (sieci EEJ) i sieci Euroguichets.

Sieć EEJ została stworzona na mocy rezolucji Rady z 25 maja 2000 r. Jej celem było umożliwienie polubownego rozwiązywania sporów. Euroguichets natomiast powstała na początku lat 90. z inicjatywy Komisji. Jej zadaniem było informowanie o możliwościach rynku wewnętrznego oraz o prawach konsumentów.

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony