RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC) stræber efter følgende mål angående forbrugerne:

  • at informere forbrugerne, således at de kan købe varer og tjenesteydelser i det indre marked med fuldt kendskab til deres rettigheder og pligter
  • at besvare direkte anmodninger om information fra forbrugere eller andre interesserede
  • at bistå og støtte forbrugerne i deres kontakter med handlende i forbindelse med en klage
  • evt. at bistå forbrugerne i forbindelse med en tvist.

Samtlige medlemsstater har mindst ét nationalt kontaktsted, som deltager i ECC-nettet. Ligeledes har Island og Norge, som er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, et nationalt kontaktsted.

Drift

ECC’s budget indgår i det europæiske handlingsprogram for forbrugerpolitik. En af målsætningerne for dette program er at støtte medlemsstaternes samarbejde vedrørende information, rådgivning og klageveje i forbindelse med forbrugerbeskyttelse.

Samarbejde med andre netværk

ECC-nettet samarbejder med andre europæisk netværk såsom FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finansielt), SOLVIT (det indre marked) og det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Kontekst

ECC-nettet er resultatet af en sammenlægning i 2005 af de to eksisterende forbrugerbeskyttelsesnetværk, nemlig netværket til udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (EEJ-nettet) og Euroguichet-netværket.

EEJ-nettet blev skabt ved Rådets resolution af 25. maj 2000. Målsætningen hermed var at gøre det muligt at løse klagesager i mindelighed. Euroguichet-nettet skabtes i starten af 1990'erne efter et initiativ fra Kommissionen, der ønskede at informere borgerne om mulighederne i det indre marked og om forbrugernes rettigheder.

Seneste ajourføring: 04.02.2011

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top