RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza

Ustawodawstwo europejskie chroni konsumentów i osoby prowadzące działalność handlową, gospodarczą lub rzemieślniczą lub wykonujących wolne zawody przed reklamą wprowadzającą w błąd i jej nieuczciwymi konsekwencjami.

AKT

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona).

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa chroni przedsiębiorców i konsumentów przed reklamą wprowadzającą w błąd, która została uznana za nieuczciwą praktykę handlową. W tym kontekście określa ona również warunki, w których może być dozwolona reklama porównawcza.

Reklama wprowadzająca w błąd

Reklamy wprowadzające lub mogące wprowadzić odbiorców w błąd są zabronione. Ich zwodnicza natura może bowiem wpłynąć na zachowanie gospodarcze konsumentów i przedsiębiorców lub może szkodzić konkurentowi.

Zwodnicza natura reklamy zależy od wielu kryteriów:

 • cech charakterystycznych towarów i usług (dostępność, skład lub rodzaj, sposób wykonania lub świadczenia, pochodzenie itp.), spodziewanych rezultatów jej zastosowania i wyników wykonanych kontroli jakości,
 • ceny lub sposobu obliczenia ceny,
 • warunków dostawy towarów lub świadczenia usług,
 • rodzaju, właściwości i praw reklamującego (jego tożsamość i majątek, jego kwalifikacje i prawa własności przemysłowej itp.).

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza odnosi się w sposób wyrażony lub domniemany do konkurenta lub konkurencyjnych towarów i usług.

Ten rodzaj reklamy jest dozwolony tylko wtedy, gdy nie wprowadza w błąd. Może być on wtedy w pełni uprawnionym środkiem informowania konsumentów o ich prawach. W związku z tym reklama porównawcza musi w szczególności:

 • odnosić się do towarów lub usług, realizujących te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu,
 • odnosić się do produktów mających to samo oznaczenie pochodzenia,
 • porównywać obiektywnie jedną lub kilka zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech tych towarów i usług, przy czym jedną z tych cech może być cena,
 • nie prowadzić do mylenia przez przedsiębiorców przedsiębiorcy reklamującego z jego konkurentem, nie dyskredytować, nie imitować ani nie wykorzystywać znaków towarowych ani nazw handlowych konkurenta.

Środki odwoławcze

Państwa członkowskie zapewniają osobom lub organizacjom mającym uzasadniony interes możliwość wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko nielegalnej reklamie.

Tak więc sądy i organy administracyjne państw członkowskich muszą być w stanie:

 • nakazać zaprzestania nielegalnej reklamy, nawet w przypadku braku dowodów straty, szkody lub rzeczywistego zamiaru zaniedbania lub
 • zakazać nielegalnej reklamy, które nie została jeszcze opublikowana.

Kontekst

Przedmiotowa dyrektywa uchyla dyrektywę 84/450/EWG i kodyfikuje wszystkie zmiany w jednolitym akcie prawnym.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/114/WE

12.12.2007

Dz.U. L 376 z 27.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2011

Zobacz także

 • Strona internetowa Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony