RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Megtévesztő és összehasonlító reklám

Az európai jogszabályok biztosítják a fogyasztók és a kereskedelmi, ipari, kézműipari és szakmai tevékenységet folytató személyek védelmét a megtévesztő reklámmal és annak tisztességtelen következményeivel szemben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (kodifikált változat).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv biztosítja a szakmai tevékenységet folytató személyek és a fogyasztók védelmét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat keretében végzett megtévesztő reklámtevékenységgel szemben. Ezzel összefüggésben azokat a feltételeket is meghatározza, amelyek mellett engedélyezhető az összehasonlító reklám.

Megtévesztő reklám

Tilos az olyan reklám, amely megtéveszti vagy megtévesztheti az azt befogadó személyeket. Az ilyen reklámok megtévesztő jellege befolyásolhatja a fogyasztók és a szakmai tevékenységet folytató személyek gazdasági magatartását, vagy kárt okozhat valamely szakmai versenytársnak.

A reklám megtévesztő jellege több kritérium alapján határozható meg:

 • az áruk és szolgáltatások tulajdonságai (hozzáférhetőség, összetétel vagy jelleg, a gyártás vagy a szolgáltatásnyújtás módja, eredet stb.), a használatuktól várható eredmények és az elvégzett minőségellenőrzések eredményei;
 • az ár vagy az ár megállapításának módja;
 • azok a feltételek, amelyek mellett az árut és a szolgáltatásokat biztosítják;
 • a reklámozó természete, sajátosságai és jogai (azonosítás és vagyon, képesítések, ipari tulajdonjogok stb.).

Összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklámok közvetlen vagy közvetett módon utalnak egy versenytársra vagy versenytársak által kínált árukra vagy szolgáltatásokra.

Az ilyen reklám csak akkor engedélyezett, ha az nem megtévesztő. Ez esetben a reklám megbízható eszköze lehet a fogyasztók előnyüket szolgáló módon való tájékoztatásának. Az összehasonlításnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

 • azonos igényeket kielégítő vagy azonos rendeltetésű árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozik;
 • ugyanazon eredetmegjelöléssel rendelkező termékekre vonatkozik;
 • tárgyilagosan mutatja be az áruk vagy szolgáltatások jelentős, lényeges, ellenőrizhető és jellemző tulajdonságait, amelybe az ár is beletartozhat;
 • nem idézi elő a piaci szereplők összetévesztését, nem rontja a versenytársak védjegyének vagy kereskedelmi nevének hírét, azokat nem utánozza vagy nem használja ki.

Jogorvoslat

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy azok a személyek vagy szervezetek, akiknek vagy amelyeknek ahhoz jogos érdekük fűződik, bírósághoz fordulhassanak vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhessenek a meg nem engedett reklámokkal szemben.

Ily módon a tagállamok bíróságainak vagy közigazgatási szerveinek hatáskörrel kell rendelkezniük:

 • a meg nem engedett reklámtevékenység megszüntetésének elrendelésére, akkor is, ha nincs veszteség vagy tényleges hátrány, illetve nem bizonyított a gondatlanság; vagy
 • a meg nem engedett és még közzé nem tett reklám betiltására.

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 84/450/EGK irányelvet, és annak valamennyi módosítását egyetlen jogi aktusban egyesíti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2006/114/EK irányelv

2007.12.12.

HL L 376., 2006.12.27.

Utolsó frissítés: 19.10.2011

Lásd még

 • Az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi (DE) (EN) (FR) Főigazgatóságának internetes oldala.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére