RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vertaileva ja harhaanjohtava mainonta

EU:n lainsäädännöllä suojataan kuluttajia ja kaupan, teollisuuden ja käsiteollisuuden alalla toimivia elinkeinonharjoittajia sekä vapaiden ammattien harjoittajia harhaanjohtavalta mainonnalta ja sen kohtuuttomilta seurauksilta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12. joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä suojellaan elinkeinonharjoittajia ja kuluttajia harhaanjohtavalta mainonnalta, joka rinnastetaan sopimattomaan kaupalliseen menettelyyn. Direktiivissä määritetään myös ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta voidaan hyväksyä.

Harhaanjohtava mainonta

Mainokset, jotka harhauttavat tai saattavat harhauttaa niiden kohteena olevia henkilöitä, ovat kiellettyjä. Harhauttava mainos voi nimittäin vaikuttaa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttaa vahinkoa kilpailevalle elinkeinonharjoittajalle.

Mainoksen harhaanjohtavuutta arvioidaan seuraavien seikkojen perusteella:

 • tavaroiden ja palveluiden ominaisuudet (saatavuus, koostumus tai laatu, valmistus- tai suoritustapa, alkuperä jne.) tai tulokset, joita niitä käyttämällä oletetaan saavutettavan, tai laatutarkastuksissa saadut tulokset
 • hinta tai sen laskemistapa
 • ehdot, joilla tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan
 • mainostajan luonne, ominaisuudet ja oikeudet (henkilöllisyys ja varallisuus, pätevyys, teolliset tai tekijänoikeudet jne.).

Vertaileva mainonta

Vertailevilla mainoksilla viitataan suoraan tai epäsuorasti kilpailijaan tai kilpailijan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin.

Vertaileva mainonta on sallittua vain, jos se ei ole harhaanjohtavaa. Se voi itse asiassa olla laillinen keino tiedottaa kuluttajille heidän eduistaan. Vertailujen onkin täytettävä seuraavat edellytykset:

 • ne kohdistuvat samoja tarpeita tyydyttäviin tai samaan tarkoitukseen aiottuihin tavaroihin tai palveluihin
 • ne koskevat tuotteita, joilla on sama alkuperänimitys
 • niissä käsitellään puolueettomasti tällaisten tavaroiden tai palvelujen olennaisia, merkityksellisiä, todennettavissa olevia ja edustavia piirteitä, joihin voi kuulua myös hinta
 • niissä vältetään aiheuttamasta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa, eikä vähätellä, jäljitellä käytetä hyväksi kilpailevia tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Muutoksenhakukeinot

Jäsenvaltioiden on pidettävä huolta siitä, että henkilöt tai yhteisöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin tai nostaa hallinnollisen kanteen laittomia mainoksia vastaan.

Niinpä jäsenvaltioiden tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten on voitava

 • määrätä laiton mainonta lopetettavaksi vaikka tosiasiallisen tappion tai vahingon syntymistä tai tahallisuutta tai huolimattomuutta ei olisi osoitettu tai
 • kieltää laiton mainos, jota ei ole vielä julkaistu.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 84/450/ETY ja yhdistetään kaikki sen muutokset yhdeksi säädökseksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2006/114/EY

12.12.2007

-

EUVL L 376, 27.12.2006

Viimeisin päivitys 19.10.2011

Katso myös

 • Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden (DE) (EN) (FR) pääosaston verkkosivut
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun