RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsumentupplysning och information

Konsumenter

Konsumenterna behöver information för att göra sina produktval. Sådan information berör naturligtvis konsumenternas intressen, och den är dessutom av avgörande betydelse för deras förtroende till de produkter och tjänster som är i omlopp på den inre marknaden. Inom EU förfogar konsumenterna över en rad instrument och nätverk för tillförlitlig information, och som kan hjälpa dem att lösa de problem som de kan ställas inför på den inre marknaden. Det finns också ett antal bestämmelser som ska skydda konsumenterna mot företag som tillämpar illojala affärsmetoder eller vilseledande marknadsföring.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början