RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informácie pre spotrebiteľov

Spotrebitelia

Informácie sú rozhodujúcim faktorom pre spotrebiteľov pri výbere a ovplyvňujú záujmy spotrebiteľov aj ich dôveru vo výrobky a služby, ktoré sú v obehu v rámci vnútorného trhu.
V rámci Európskej únie majú spotrebitelia k dispozícii sériu nástrojov a sietí, ktoré im poskytujú spoľahlivé informácie a pomáhajú riešiť akékoľvek problémy, na ktoré môžu naraziť na vnútornom trhu. Existuje aj množstvo pravidiel na ochranu spotrebiteľov, ktorí čelia podnikom využívajúcim nekalé obchodné praktiky alebo klamlivú reklamu.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok