RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajille suunnattu tiedotus

Kuluttajat

Tiedonsaanti on ratkaiseva tekijä kuluttajien tehdessä valintojaan. Tiedonsaanti vaikuttaa sekä kuluttajien etuihin että heidän luottamukseensa yhtenäismarkkinoilla liikkuviin tuotteisiin ja palveluihin.
Euroopan unionin piirissä kuluttajilla on käytettävissään joukko välineitä ja verkostoja, joiden avulla heille pyritään antamaan luotettavaa tietoa ja heitä autetaan ratkaisemaan sisämarkkinoilla mahdollisesti vastaan tulevat vaikeudet. Monilla säännöillä pyritään lisäksi suojaamaan kuluttajia heidän suhteissaan yrityksiin, jotka mahdollisesti turvautuvat sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin tai harhaanjohtavaan mainontaan.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun