RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Информация за потребителите

Потребители

Информацията е решаващ фактор за потребителите при техния избор и засяга както интересите им, така и доверието им в продуктите и услугите в обращение на вътрешния пазар.
В рамките на Европейския съюз потребителите имат на свое разположение гама от инструменти и мрежи, които им осигуряват надеждна информация и им помагат да разрешат затрудненията, с които може да се срещнат на вътрешния пазар. Съществуват и няколко правила за защита на потребителите, когато са изправени пред предприятия, използващи нелоялни търговски практики или подвеждаща реклама.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата