RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Koulutustuki

Arkisto

Komissio vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta eräät kilpailusääntöjen mukaiset koulutukseen myönnettävät valtiontuet.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 68/2001, annettu 12. tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan tukeen, jonka jäsenvaltio myöntää yritykselle koulutusta varten. Koulutus voi liittyä mihin alaan tahansa. Koulutus määritellään erityiskoulutukseksi, jos sitä hyödynnetään pääasiassa työntekijän nykyisessä tai tulevassa tehtävässä. Yleiskoulutus tarjoaa tietoja ja taitoja, joita työntekijä voi hyödyntää myös muissa yrityksissä tai muilla työelämän aloilla. Kilpailun vääristymisen riski on suurempi tuettaessa erityiskoulutusta.

Ehdot vapautukselle

Koulutustuki vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta, jos tuki ei ylitä määrättyä prosenttiosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Kun kyseessä on

 • erityiskoulutushanke, suurten yritysten tuki-intensiteetti voi olla enintään 25 prosenttia ja pk-yritysten tuki-intensiteetti enintään 35 prosenttia
 • yleiskoulutushanke, suurten yritysten tuki-intensiteetti voi olla enintään 50 prosenttia ja pk-yritysten tuki-intensiteetti enintään 70 prosenttia
 • yhdistetty yleis- ja erityiskoulutushanke, suurten yritysten tuki-intensiteetti voi olla enintään 25 prosenttia ja pk-yritysten tuki-intensiteetti enintään 35 prosenttia.

Eräissä tapauksissa tuki-intensiteettiä voidaan korottaa

 • 5 prosenttia, kun tuki myönnetään aluetukikelpoisilla alueilla toimiville yrityksille
 • 10 prosenttia, kun tuki myönnetään poikkeuksellisen alhaisesta elintasosta tai vaikeasta työttömyystilanteesta kärsivillä alueilla toimiville yrityksille
 • 10 prosenttia, kun koulutus annetaan epäedullisessa asemassa oleville työntekijöille
 • 100 prosenttia, kun tuki myönnetään merenkulkualalla; ehtona on, että tuensaaja ei ole miehistön varsinainen jäsen ja koulutus tapahtuu aluksissa.

Koulutushankkeen tukikelpoisia kustannuksia ovat:

 • kouluttajien palkkakustannukset
 • kouluttajien matkakulut
 • koulutettavien osallistumismaksut
 • tarvike- ja materiaalikulut
 • poistot laitteista ja varusteista
 • opastus- ja neuvontapalvelujen kustannukset
 • koulutettavien palkkakustannukset.

Jos koulutustuki täyttää vapauttamisen ehdot, tukea myönnettäessä on mainittava sen liittyvän asetukseen 68/2001.

Vapautusta ei sovelleta yksittäisiin koulutushankkeisiin, joiden budjetti on yli miljoona euroa. Ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja tukia ei voida yhdistää muuhun valtiontukeen. Sallitut prosenttiosuudet käsittävät kaikki kansalliset ja EU:n tuet.

Avoimuus ja valvonta

Asianmukaisen valvonnan ja riittävän avoimuuden varmistamiseksi komissio vaatii jäsenvaltioita

 • toimittamaan tiivistelmän vapautettuja tukiohjelmia koskevista tiedoista 20 päivän kuluessa täytäntöönpanosta (liite II)
 • säilyttämään yksityiskohtaisia asiakirjoja asetuksen nojalla vapautetuista tukiohjelmista
 • laatimaan vuosikertomuksen asetuksen soveltamisesta (liite III).

Taustaa

Asetuksen 994/98 mukaan komissio voi vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta eräät valtiontuet. Koulutukseen myönnettävät valtiontuet vapautetaan tietyin ehdoin, koska koulutuksella katsotaan olevan positiivinen vaikutus ammatillisten taitojen parantamiseen ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kasvuun.

Asetuksen (EY) N:o 2204/2002, jonka piti alun perin raueta 31. joulukuuta 2006, voimassaoloaikaa on pidennetty ensin 31. joulukuuta 2007 asti asetuksella (EY) N:o 1040/2006 ja toisen kerran 30. kesäkuuta 2008 asti asetuksella (EY) N:o 1976/2006.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 68/20012.2.2001-EYVL L 010, 13.1.2001

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 363/200419.3.2004-EUVL L 063, 28.2.2004
Asetus (EY) N:o 1040/200628.7.2006-EUVL L 187, 8.7.2006
Asetus (EY) N:o 1976/200624.12.2006-EUVL L 368, 23.12.2006

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 22.03.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun