RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regler fφr statligt stφd

Konkurrens

I samband med den fria konkurrensen på den inre marknaden, framför allt tillämpningen av konkurrensreglerna för offentliga tjänster, ingriper medlemsstaterna ibland med allmänna medel för att främja vissa ekonomiska verksamheter eller för att skydda nationella industrier. Statliga stöd snedvrider konkurrensen, när vissa företag gynnas framför konkurrenterna.
I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förbjuds statliga stöd. Genom vissa undantag tillåts emellertid stöd för syften av allmänt intresse, till exempel för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, när de inte snedvrider konkurrensen så att det strider mot det allmänna intresset. Europeiska kommissionens kontroll av statliga stöd består således i att bedöma balansen mellan stödens positiva och negativa effekter.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början