RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci

Hospodárska súťaž

Členské štáty niekedy intervenujú v rámci voľnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä pri otvorení verejných služieb hospodárskej súťaži, prostredníctvom využitia verejných zdrojov na podporu určitých hospodárskych činností alebo ochranu priemyselných odvetví danej krajiny. Takáto štátna pomoc vedie k narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku uprednostňovania určitých firiem pred konkurenciou.
Štátnu pomoc zakazuje Zmluva o fungovaní Európskej únie. V niektorých výnimočných prípadoch je však pomoc oprávnená z dôvodu cieľov spoločného záujmu, t. j. v prípade služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, pokiaľ tieto služby nenarúšajú hospodársku súťaž spôsobom, ktorý by bol v rozpore s verejným záujmom. Monitorovanie štátnej pomoci vykonávané Európskou komisiou preto zahŕňa hľadanie rovnováhy medzi pozitívnymi a negatívnymi dôsledkami pomoci.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok