RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dispoziţii aplicabile ajutoarelor de stat

Concurenţă

În contextul liberei concurenţe pe piaţa internă şi, în special, al deschiderii serviciilor publice către cadrul concurenţial, statele membre intervin uneori prin utilizarea de resurse publice pentru a promova anumite activităţi economice sau pentru a proteja anumite industrii naţionale. Prin favorizarea anumitor întreprinderi în raport cu concurenţii acestora, ajutoarele de stat pot distorsiona concurenţa.
Ajutoarele de stat sunt interzise în temeiul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Cu toate acestea, unele exceptări autorizează ajutoarele de stat justificate de obiective de interes comun, cum ar fi serviciile de interes economic general, dacă acestea nu distorsionează concurenţa într-o măsură care să contravină interesului public. Prin urmare, monitorizarea ajutoarelor de stat de către Comisia Europeană este menită să evalueze echilibrul între efectele pozitive şi cele negative ale unor astfel de ajutoare.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii